X

کتاب های چاپ شده توسط دانشیار

Landscape Specialized English Texts
Landscape Specialized English Texts

Landscape Specialized English Texts

Nowadays, English language is the common language among researchers. New findings in each scientific domain are typically published in English. Furthermore, articles presented in international conferences or published in scientific journals, valid university textbooks, scientific data and documents, etc. might attract more audience when published in English language. That is why most of researchers and authors regard English language as priority in their manuscripts.

مستندنگاری نمد استان چهارمحال و بختیاری
مستندنگاری نمد استان چهارمحال و بختیاری

مستندنگاری نمد استان چهارمحال و بختیاری

صنایع‌دستی جلوه‌هایی از فرهنگ درخشان گذشته‌ی ایرانیان است که بی‌تردید فصلی بااهمیت از تاریخ هنر سرزمین ما را تشکیل می‌دهد و همواره مطالعه درباره صنایع‌دستی ایران همواره بخشی از دل‌مشغولی پژوهشگران و دانشجویان بوده است. هنر صناعی نمدمالی یکی از قدیمی‌ترین هنرهای اقوام ساکن نجد ایران است، کشف نمدهای پازیریک و سنگ‌نگاره‌های تخت جمشید از قدیمی‌ترین مستندات نمد است. نمد و نمدمالي در چهارمحال و بختياري که به لحاظ بهره‌مندي از بسترها وزندگی متكي به دام‌پروری و نيز کوچ‌های طولاني، اقليم سرد و كوهستاني قدمت طولاني دارد. از دیرباز ...

رابطه مدیریت کیفیت و اثر بخشی در مدارس
رابطه مدیریت کیفیت و اثر بخشی در مدارس

رابطه مدیریت کیفیت و اثر بخشی در مدارس

سال هاي زيادي از مطرح شدن فرهنگ مديريت كيفيت فراگير (TQM) در جهان مي گذرد و چندي است كه در محافل صنعتي و تجاري كشور ما نيز مورد بحث قرار مي گيرد. مديريت كيفيت فراگير، به مجموعه تلاشهايي گفته مي شود كه جهت پيشبرد و بهبود كيفيت در يك سازمان صورت مي گيرند. مديريت كيفيت جامع روش انجام دادن كار مبتني بر همياري است براي بهبود مداوم كيفيت و بهره وري در سازمان، از قابليت ها و استعدادهاي گروه مديران و گروه كاركنان بهره مي گيرد.

متون تخصصی علوم زمین
متون تخصصی علوم زمین

متون تخصصی علوم زمین

آشنایی با متون تخصصی انگلیسی در رشته های مختلف، به ویژه در رشته های علوم پایه ضروری است چرا که اکثر منابع علمی به زبان انگلیسی است. هرچند در گرایشات مختلف علوم زمین از جمله زمین شناسی کتب با ارزش زیادی به زبان فارسی تألیف و ترجمه شده است، اما حجم این منابع در مقابل حجم عظیم منابع منتشر شده به زبان انگلیسی بسیار اندک است. حجم بالایی از منابع علمی علوم زمین شامل کتب معتبر، مقالات علمی، اسناد، داده ها و اطلاعات و نتایج آخرین تحقیقات انجام شده به زبان انگلیسی منتشر می شوند و استفاده از این منابع مستلزم آشنایی کامل با زبان انگلیسی تخصصی در گرایشات مختلف آن است.

تاثير اعتبارات بانك كشاورزی در...
تاثير اعتبارات بانك كشاورزی در...

تاثير اعتبارات بانك كشاورزی در...

بدون شك بخش كشاورزی یكی از مهمترین قطب های اقتصادی كشور محسوب می گردد و درصد قابل توجهی از شاغلان (یک چهارم جمعیت شاغل کشور) رابه خود اختصاص داده است وسرمایه گذاری و توجه ویژه به این بخش امری اجتناب ناپذیر است چرا كه اقتصاد ایران را باید اقتصادی بر پایه كشاورزی دانست. اقتصاد مبتنی بر كشاورزی است كه امنیت غذایی، توسعه اقتصادی و اشتغال و استقلال كشور را به دنبال خواهد داشت بر كسی پوشیده نیست كه تحقق این امور چه تاثیری در حفظ امنیت ملی، ابعاد سیاسی و اجتماعی دركشور دارد و چه عامل بازدارنده ای در برابر ابرقدرت های جهانی است.

بررسی اشتباهات معنایی درترجمه کتاب پاﺋولوکوﺋیلو
بررسی اشتباهات معنایی درترجمه کتاب پاﺋولوکوﺋیلو

بررسی اشتباهات معنایی درترجمه کتاب پاﺋولوکوﺋیلو

Translation, as the process of changing one concept and meaning from one language into another one, is typically taken into consideration as a science and plays a significant role in different domains. Considering this importance, assessing and evaluating translated works are also of great importance. In evaluating a translation, it is essential that the fundamental differences between overt and covert translation be taken into account. These two types of translations make qualitatively different demands on translation criticism.

شیوه های آموزش سفال به کودکان با رویکرد آموزشی کودک محور
شیوه های آموزش سفال به کودکان با رویکرد آموزشی کودک محور

شیوه های آموزش سفال به کودکان با رویکرد آموزشی کودک محور

از آغاز آفرینش، انسان همیشه توجه خاصی به دو امر داشته است: تعلیم و تربیت و هنر. آدمی همیشه درمعرض یادگیری خواه از طبیعت خواه از انسان بوده است. هنر نیز ریشه در وجود و طینت بشر دارد و انسان گرایش و تمایل طبیعی و ذاتی نسبت به هنر داشته است. از این میان، هنر سفالگری و کار با گل که از نخستین هنرهای بشری می باشد جایگاه و اهمیت ویژه ای دارد. در اثر حاضر، بررسی شیوه های آموزش سفال به کودکان در کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان براساس رویکرد کودک محور در حوزه رشد خلاقیت مورد نظر می باشد.

عوامل موثر بر مدیریت ...
عوامل موثر بر مدیریت ...

عوامل موثر بر مدیریت ...

خشکسالی از جمله بلایای طبیعی است که رخداد آن اثرات زیان باری را بر محیط اکولوژیک وارد می سازد. کشور ایران در یکی ازخشک ترین مناطق دنیا قرارگرفته وکمبود آب یکی از مهمترین موانع در روند توسعه کشاورزی آن به شمارمی رود. اثر حاضر به بررسی عوامل موثر بر خشکسالی و اجرای راهکارهای کشاورزی از دیدگاه کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی استان البرز پرداخته است و اهداف اختصاصی آن شامل: بررسی و اولویت بندی میزان رعایت یا بکارگیری روش های مدیریت خشکسالی در قبل، حین و بعد از وقوع خشکسالی، بررسی عوامل مدیریتی، اقتصادی، آموزشی، تحقیقاتی- پژوهشی، فرهنگی- اجتماعی، زراعی، سیاسی - حمایتی و عوامل فردی موثر برمدیریت خشکسالی و نیز بررسی راهکارهای مدیریت بحران خشکسالی در زمینه کشاورزی در استان البرز بوده است.

عوامل موثر بر کارآفرینی ...
عوامل موثر بر کارآفرینی ...

عوامل موثر بر کارآفرینی ...

کار آفرینی چیزی جز شناخت فرصت ها و استفاده بهینه از آن نیست. با وجود اینکه کارآفرینی علم جدیدی است امروزه در تمامی ابعاد توسعه مطرح است. باعنایت به اهمیت بخش تعاون در افزایش اشتغال و به خصوص در تعاونی های کشاورزی و به علت تأثیری که بر رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و کاهش مهاجرت می گذارند، شناخت عوامل موثر بر توسعه مهارت های کارآفرینی و شناسایی موانع و مشکلات این تعاونی ها در خصوص کارآفرینی و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات به وجود آمده ضروری به نظر می رسد. اثر حاضر به شناسايی عوامل مؤثر بر توسعه مهارت های كارآفريني در تعاوني هاي روستايي استان البرز پرداخته  و اهداف اختصاصی آن شامل: بررسی و اولویت بندی میزان مهارت های کارآفرینی در بین اعضاء تعاونی های کشاورزی روستایی و بررسی عوامل روانشناختي، آموزشی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مدیریتی، سیاستگذاری، فنی و  ويژگي هاي فردي مؤثر در توسعه مهارت هاي كارآفريني و نیز بررسی موانع و محدودیت های توسعه مهارت های کارآفرینی در تعاونی های روستایی استان البرز  می باشد.

Architecture glasses to discover codes
Architecture glasses to discover codes

Architecture glasses to discover codes

Audiences of this book are students of architecture, architects and those who are interested in architecture and its design process. It has a simple look at architectural design aspects during training and after that, process of entering professional working market-which is missing in syllabus of some architecture faculties. Using the term of “Consider”, I intended to share my little, but efficient, experience of education and work with other students and fans of architecture.

The Effect of anxiety on Iranian EFL learners᾽ speaking skill
The Effect of anxiety on Iranian EFL learners᾽ speaking skill

The Effect of anxiety on Iranian EFL learners᾽ speaking skill

It goes without saying that speaking skill is necessary for everyone who wants to learn second / foreign languages. Feelings of anxiety and nervousness are common among second/foreign language learners. Different learners with different level of anxiety use different strategies while speaking a foreign language, use of modern communicative language teaching approaches in the English language classrooms have increased the demand to learn good communication skills but existence of such feelings in the learners may prevent them from achieving the desired goal.

Sociology of the Family with a View to Islamic Sources
Sociology of the Family with a View to Islamic Sources

Sociology of the Family with a View to Islamic Sources

Being the smallest social institution, family has attracted the attention of social thinkers due to the special significant place it occupies. On the one hand, the mutual effect between family and other sections of society, and on the other hand, its survival throughout ages and centuries have driven many thinkers to study it using different approaches. Apart from the religious, ethical, philosophical and legal approaches dominant in the past, there has been a growth of historical, anthropological, psychological and social approaches to family since the 19th century.

تحلیل شاخص های پاسخگویی در مدیریت بحران
تحلیل شاخص های پاسخگویی در مدیریت بحران

تحلیل شاخص های پاسخگویی در مدیریت بحران

بحران پدیده ای است که بر اثر تلاش های انسان و یا طبیعت در یک بازه ی زمانی کوتاه مدت، زندگی انسانها را دگرگون می کند و در صورتی که مدیریتی محلی و مرکزی آمادگی های لازم برای مقابله با این پدیده ناگهانی را نداشته باشند باعث تلفات جانی و مالی می شود. بعلاوه، نظام های اجتماعی در معرض بحرانهای متعدد و متنوعی قرار دارند که با شدت و ضعف متفاوت، گاه کلیت و موجودیت نظام اجتماعی را تهدید می کنند و گاه جریان عادی امور را مختل می سازند. بی تردید جوامعی در برابر بحرانها موفق ظاهر می شوند که بتوانند تمام ظرفیت های بالقوه و بالفعل خود به شکل مناسب، معطوف به مقابله اثر بخش با وضعیت بحرانی کنند و از سهل انگاری و ساده انگاری تقدیر گرایانه اجتناب ورزند. مهمترین تلاشهای انسانی جهت مقابله با بحران، برنامه ریزی قبل از بحران و بکارگیری آن در هنگام رخداد و بعد از آن می باشد که باعث کاهش مشکلات ناشی از بحران می شود. این مورد نیاز به برنامه ریزی دقیق واستفاده از تمامی امکانات دارد.

آموزش مثبت نگری و اثر آن بر بهزیستی زنان سالمند
آموزش مثبت نگری و اثر آن بر بهزیستی زنان سالمند

آموزش مثبت نگری و اثر آن بر بهزیستی زنان سالمند

دانشمندان علم روانشناسی معتقدند که سالمندی عبارت است از مرحله ای منحصر به فرد از زندگی انسان که دارای ویژگی های روانی مشخصی است که در قالب حالتی از فروپاشی خودنمایی می کند و امکانات سازگاری روانی و اجتماعی فرد را در بر می گیرد، بنابر این قدرت به کارگیری توانمندی های جسمی و عقلی جهت رویارویی با فشارهای زندگی را در وی به اندازه ای کاهش می دهد که پرداختن کامل به نیازمندی های محیطی غیر ممکن می گردد و یا حتی دستیابی به حد متوسطی از تأمین نیازمندی های مختلف امکان پذیر نخواهد بود. یکی از فراگیرترین بیماری‌های این دوران، تفکر منفی است. تفکر منفی بیماری خطرناکی است که ذهن، احساسات و جسم انسان را مبتلا می سازد. افکار منفی، پرخاشگری، اضطراب، خشم، عصبیت، خستگی را بوجود می آورد؛ بالعکس افکار مثبت موجب خوش بینی، امیدواری، آرامش خاطر، دلگرمی و مهر و محبت می شود. امروزه با وجود پيشرفت هاي علمي چشمگيری که در زمينه هاي روانپزشکي و روان درماني به وجود آمده است ملاحظه مي گردد که بعضي از صاحب نظران برجسته نياز به مذهب در بهداشت رواني و روان درماني را امری ضروری و مهم می دانند و عقيده دارند که اعتقادات مذهبي و توکل به خدا موجب تسکين و بهبودي سريعتر آلام و مشکلات رواني مي شود.  

Literary and Economic Metaphors: A Comparative Study
Literary and Economic Metaphors: A Comparative Study

Literary and Economic Metaphors: A Comparative Study

Research has shown that metaphorical expressions play significant roles in specialized texts. Findings regarding the importance of metaphorical language in different texts and its prospected implication in developing the texts can pave the way for better communication in different genres. Metaphor is a pervasive feature of language. We use metaphors to talk about the world in both familiar and innovative ways, and in contexts ranging from everyday conversation to literature and scientific theorizing.

SPSS: THE BASICS
SPSS: THE BASICS

SPSS: THE BASICS

Foreword

SPSS, standing for Statistical Package for the Social Sciences, is a powerful, user-friendly software package for the manipulation and statistical analysis of data. The package is particularly useful for students and researchers in psychology, sociology, psychiatry, and other behavioral sciences, containing of both univariate and multivariate procedures much used in these disciplines. However, it is often heard that the students can not handle and work efficiently with this package and the books compiled or translated about this software could not delineate the basic parts of SPSS and the way they operate. The present volume is a solution to this problem.

A Glance ats Language and Linguistics
A Glance ats Language and Linguistics

A Glance ats Language and Linguistics

Linguists, as admitted by some related scholars, are strange animals. They get very excited about things that the rest of the species seem almost blind to and fail to see what all the fuss is about. This wouldn’t be so bad if linguists were an isolated group. But they are not, and what’s more they have to teach non-linguists about their subject. One mistake that linguists often make is to assume that to teach linguistics, students should be instilled with the kind of enthusiasm for the subject that linguists themselves have. But not everybody wants to be a linguist and, as a friend of mine once said, not everybody can be a linguist. What the dedicated language student wants, however, is not the ability to analyze complex data from languages in exotic regions of the world, or to produce coherent theories that explain why you can’t say his being running in a more elegant way than anyone else can. What they want from linguistics is to see what the subject can offer them in coming to some understanding of how the language that they are studying

راهنمای جستجوی مجلات در موسسه اطلاعات علمی تامسون (ISI) آیا مجله انتخابی من ISI است؟
راهنمای جستجوی مجلات در موسسه اطلاعات علمی تامسون (ISI) آیا مجله انتخابی من ISI است؟

راهنمای جستجوی مجلات در موسسه اطلاعات علمی تامسون (ISI) آیا مجله انتخابی من ISI است؟

براساس خبر منتشر شده در تاریخ 04/04/1392 از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ایران جایگاه اول رشد تولید علم جهان را به خود اختصاص داده و از نظر تولید مقالات علمی جایگاه خود را به رتبه پانزدهم جهان ارتقا داده است. همچنین تعدادی از دانشگاه های بزرگ کشور توانستند در میان 500 دانشگاه برتر جهان قرار گیرند. همه اینها نشانه تلاش پژوهشگران و محققان ایرانی است که سعی دارند با فعالیت و تلاش پیگیر، هر روز شگفتی تازه ای در حوزه علم خلق نمایند. سیاست های علمی و پژوهشی از سوی وزارت علوم و در قالب آیین نامه به دانشگاه ها و مراکز علمی وتحقیقاتی ابلاغ می گردد. آیین نامه چاپ مقالات علمی، به چاپ مقاله در مجلات نمایه شده در موسسه اطلاعات علمی تامسون (ISI) امتیاز بالایی اختصاص داده است و این امر باعث گردیده، اولویت اول پژوهشگران چاپ مقاله در مجلات نمایه شده در موسسه ISI باشد به گونه ای که در آمار منتشر شده از سوی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (02/04/1392) اعلام گردیده است که تعداد مقالات منتشر شده پژوهشگران ایرانی در شش ماه نخست سال 2013 در مجلات نمایه شده در موسسه ISI، هفت هزار و 837 مقاله بوده است.

راهنمای گزارش استنادی مجلات (JCR) آنسوی ضریب تاثیر (Impact Factor)
راهنمای گزارش استنادی مجلات (JCR) آنسوی ضریب تاثیر (Impact Factor)

راهنمای گزارش استنادی مجلات (JCR) آنسوی ضریب تاثیر (Impact Factor)

در سال های اخیر افزایش تعداد مقالات منتشر شده‌ی‌ پژوهشگران ایرانی در مجلات بین المللی باعث گردید موفقیت های چشمگیری در حوزه علم بدست آوریم. به عنوان نمونه می توان به کسب رتبه نخست جهان از نظر میزان رشد علمی اشاره کرد. همچنین چاپ 11886 مقاله در هفت ماه نخست سال 2013 باعث گردید در رتبه بیستم جهان قرار گیریم و نسبت به کشورهای پیشرفته ای چون بلژیک، دانمارک، اتریش، نروژ و فنلاند جایگاه بهتری داشته باشیم. همگام با پیشرفت علمی کشور و به قصد سرعت بخشیدن به چاپ مقالات علمی و راهنمایی پژوهشگران و پاسخ به سوالات آنان، دو کتاب با عنوان‌های "راهنمای ارسال و چاپ مقالات علمی در مجلات ISI" و "راهنمای جستجوی مجلات در موسسه تامسون (ISI) – آیا مجله انتخابی من ISI است؟" تالیف گردید و در اختیار پژوهشگران قرار گرفت. استقبال بی نظیر پژوهشگران از این دو اثر و حمایت و پشتیبانی آنان باعث گردید کتاب سوم با نام " راهنمای گزارش استنادی مجلات (JCR) - آنسوی ضریب تاثیر (Impact Factor)"  در فاصله کمتری از دو اثر قبلی آماده گردد. این اثر نیز مانند دو اثر قبلی برای اولین بار منتشر می شود.

زکات و آسیب های آن از نگاه قرآن کریم
زکات و آسیب های آن از نگاه قرآن کریم

زکات و آسیب های آن از نگاه قرآن کریم

زکات همانند نماز در تمام ادیان الهی وجود داشته است و آیین مقدس اسلام، امر به اقامه نماز و پرداخت زکات را مایه نجات و رستگاری مومنان می داند. همچنین در احادیث فراوان و در متون روایی به اهمیت زکات پرداخته شده است.  احیاء زکات عبارت است از شناسايي موانع و آسيب های آن، سعی در راه از میان برداشتن آنها و کوشش برای آن که زکات جمع آوری شده را در مصارف صحیح آن هزینه کرد. شاید بتوان گفت زکات به لحاظ ارزش و قلمروی که دارد به ریشه کن کردن فقر در جامعه منتهی می­گردد. تحقیق حاضر سعی دارد که آسیب های درونی و بیرونی زكات را از منظر قرآن كريم شناسایی کرده و با ارايه راهکارها و پیشنهادات مناسب در جهت جلوگیری و یا کم شدن آنها همچنین اطلاع رسانی و تعلیم آثار خطرناک اين آسیب ها؛ جامعه اسلامی را از حاشیه قرار دادن این واجب الهی کمک نماید.

گروه درمانی شناختی رفتاری و تغییرات روانشناسی در بیماران
گروه درمانی شناختی رفتاری و تغییرات روانشناسی در بیماران

گروه درمانی شناختی رفتاری و تغییرات روانشناسی در بیماران

افزایش مصرف مواد مخدر طی قرون گذشته ، نگرانی روز افزونی را برای همه ی جوامع در پی داشته است. این بلای خانمان سوز قدرت تفکر ، خلاقیت ، توان ، کوشش و سازندگی را از انسان ها گرفته و بنیان خانواده و اعتقاد و باورهای دینی آن ها را در معرض نابودی و از هم پاشیدگی قرار داده است و متأسفانه روز به روز رو به گسترش است. کمتر کشوری است که مهمترین و یا یکی از عمده مشکلاتش مسأله مواد مخدر و اعتیاد نباشد. تلاش های فراوانی برای پیشگیری و درمان اعتیاد صورت گرفته است. با وجود این ، اعتیاد در همه سنین و در هر گروه اجتماعی و اقتصادی ظاهر می شود.

تمرین مقاومتی و میزان S1P عضله‌ی قلب
تمرین مقاومتی و میزان S1P عضله‌ی قلب

تمرین مقاومتی و میزان S1P عضله‌ی قلب

قابليت و توانايي در اجراي فعاليت هاي ورزشي به کارايي و عملکرد دستگاههاي مختلف بدن بستگي دارد. دستگاه قلبي– عروقي وظيفه اصلي انتقال اکسيژن و مواد غذايي به بافت هاي مختلف و عضلات فعال و برگرداندن مواد زايد سوخت و سازي به اندام هاي دفعي را بر عهده دارد. قلب در پاسخ به تغييرات محيطي قادر به تغيير است، و يک نوع تحريک مي تواند باعث شود که آن رشد کند و يا تحليل رود. در سال هاي اخير در زمينه بررسي تاثير تمرين مقاومتي برهايپرتروفي قلبي تلاش هاي زيادي صورت گرفته و به اين نتيجه رسيده اند که تمرين مقاومتي مي تواند از طريق مکانيسم هاي مختلف باعث هايپرتروفي در قلب گردد. از طرفي تحقيقاتي هم در زمينه اثر S1P روي هايپرتروفي قلبي نيز  صورت گرفته است. حال هدف از طرح تحقيق ما اين است که آيا اين نوع تمرين مقاومتي باعث افزايش S1P در عضله قلبي خواهد شد؟ به این منظور مطالعه حاضر به بررسی اثر يک دوره تمرين مقاومتي بر ميزان S1P عضله قلبي در موش هاي صحرايي نژاد ويستار می پردازد.

عوامل تاثیرگذار در رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی
عوامل تاثیرگذار در رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی

عوامل تاثیرگذار در رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی

امروزه جهان در آستانه ی قرن بیست و یکم با تحولات عظیم و پی در پی روبروست، تحولاتی که دانش ها و نیازمندی های جدیدی می آفرینند. نیازهایی که از یک طرف به رفاه بیشتر جوامع کمک می کنند و از طرف دیگر بر مشکلات آنها می افزایند. این تحولات روز به روز بار مسئولیت و وظایف نهادها و سازمان های اجتماعی را سنگین تر می کنند. از جمله نهادهایی که ارتباط مستقیم با این تحولات دارد و لزوماً باید با این تحولات هماهنگ گردد، آموزش و پرورش است.

سیگار و عملکرد ریه در ورزش
سیگار و عملکرد ریه در ورزش

سیگار و عملکرد ریه در ورزش

ارزیابی­ها نشان می­دهد که دو سوم مردم در کشور­های جهان سوم سیگار می­کشند و هر ساله 3 میلیون نفر به خاطر استعمال سیگار (نیکوتین) جان خود را از دست می­دهند. سیگار کشیدن باعث آسیب جدی به ریه می­شود و از عوامل ایجاد بیماری مزمن ریه است .برای پیشگیری از بیماری­های مزمن نظیر بیماری کرونر قلب و سرطان استراتژی­هایی سنجیده شده است امّا چنین برنامه­ای جهت پیشگیری از بیماری مزمن ریوی طرح ریزی نشده است .استراتژی پیشگیری از بیماری­های ریه مربوط به پارامتر­های سبک زندگی است و از جمله عوامل مربوط به سبک زندگی که با عملکرد ریه در ارتباط است : سیگار کشیدن، تغذیه، فعّالیّت بدنی و آمادگی بدنی است .

 

RSS
12

آموزش چاپ مقاله ISI

نشر دانشیار

 • دکتر طالبی

  چاپ مقالات خود را به گروه قوی دانشيار سپردم و خوشبختانه جواب اعتماد عاقلانه ام را گرفتم. گروه دانشيار گروهی بسيار تخصصی و قوی و كاملا امانت دار است.همكاری من برای آينده مستدام است.

 • دکتر خرمدل

  بنده با موسسات زیادی همکاری داشته ام اما تیم دانشیار از لحاظ سرعت پاسخگویی، رعایت امانت و کیفیت علمی در ارائه خدمات بهترین است. دقت نظر شما در رعایت اصولی اخلاقی در نشر مقالات و کتب علمی نیز قابل ستایش است. شما یک تیم حرفه ای و البته قابل اعتماد هستید.

 • دکتر حیدری

  در طول فعالیت در زمینه چاپ کتاب و مقاله، ترجمه و نیز مشاوره در زمینه انتخاب ژورنا‌ل‌ها و چاپ مقالات علمی، با گروه‌های پژوهشی زیادی همکاری داشته ام. براساس تجربه و شناخت، دانشیار را کاملترین، به روزترین، و متعهدترین گروه پژوهشی می‌دانم.

 • دکتر طلایی

  در سال 1391 مقالات خود را به دانشیار سپردیم. مقالات ما در مجلات معتبر آی اس آی چاپ شد. طی این چند سال از خدمات دیگر دانشیار نیز بهره بردیم و همکاری ما تا به امروز ادامه دارد. گروه دانشیار را حرفه ای، صادق، دلسوز و متعهد دیدیم. گروهی که "قابل اعتماد" است.

درباره دانشیار

سال 1390 را می توان آغاز فعالیت گروه دانشیار در زمینه تحقیق و پژوهش دانست. ایجاد تغییر و شرایطی بهتر، قرار دادن پژوهشگران برمسیری آسان تر، آموزش، راهنمایی و مشاوره و حذف محدودیت‌ها، تحریم ها و هر آنچه مانعی جهت رشد علم ایجاد می کند، اهداف، آرمان و دلیلی است که باعث راه اندازی دانشیار شد. در دانشیار مشاور و راهنما هستیم و سعی داریم اطلاعات ارزشمندی را منتشر سازیم. اطلاعاتی که باعث تسریع پروسه تحقیق و پژوهش شود. خدمات تخصصی بسیاری در دانشیار ارائه می گردد. این خدمات به صورت ویژه به محققین، پژوهشگران و اعضای هیات علمی ارائه می شود.   ادامه مطلب

عضویت در خبرنامه

دی ان ان