X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI موسسه چاپ مقاله دانشیار

 

لیست مجلات خارجی ISI مورد تایید وزارت بهداشت

لیست مجلات خارجی ISI مورد تایید وزارت بهداشت

آخرین لیست مجلات بی اعتبار و جعلی وزارت بهداشت

لیست مجلات معتبر و مورد تایید وزارت بهداشت در وب سایت دانشیار منتشر شده است. از لینک زیر می توانید به صفحه مورد نظر وارد شوید و براساس گروه/تخصص/شاخه علمی مجلات مورد نظر را مورد بررسی قرار دهید. 

لیست کلیه مجلات ISI رشته های پزشکی و سایر علوم (دسته بندی شده براساس رشته و گروه علمی)

لیست کلیه مجلات ISI رشته های علوم انسانی  (دسته بندی شده براساس رشته و گروه علمی)

 در هر حوزه عملی چند میلیون مجله وجود دارد و هیچ سازمانی توان بررسی همه آنها را ندارد. از نظر وزارت  بهداشت تمامی مجلات جهان معتبر هستند مگر اینکه نام آنها در لیست های منتشر شده از سوی آنها بی اعتبار/جعلی/نامعتبر اعلام شود. همچنین دانشگاه آزاد اسلامی علاوه بر لیست مجلات بی اعتبار و جعلی، شروطی را نیز مطرح نموده است که به صورت کلی می تواند یک مجله را وارد لیست مجلات بی اعتبار نماید.

ممکن است نام مجله ای در هیچ لیستی نباشد و نویسنده مقاله خود را به آن مجله بفرستد و آن مجله پس از مدتی بی اعتبار و جعلی اعلام گردد. در این صورت اگر مجله بی اعتبار باشد براساس تاریخ وارد شدن به لیست مجلات بی اعتبار با آن برخورد می شود. اما اگر مجله جعلی باشد، کلیه مقالات از اولین شماره چاپ شده تا آخرین شماره،  بی اعتبار خواهد بود.

از خدمات دیگری که در حوزه رشته های پزشکی در دانشیار ارائه می گردد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

چاپ مقالات علمی / ISI در رشته های پزشکی

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی در رشته های پزشکی

ویرایش انگلیسی مقالاتی که بدلیل ضعف نگارش انگلیسی از مجلات رد شده اند

بررسی اعتبار مجلات علمی 

چاپ کتاب و قرار دادن کتاب های چاپ شده توسط اساتید رشته های پزشکی در وبسایت آمازون

 

نویسنده: دکتر مجید عقلمند (مدیر دانشیار)

Print
880 رتبه بندی این مطلب:
3/0
دی ان ان