پست های ویژه دانشیار

چاپ تضمینی مقاله ISI

چاپ تضمینی مقاله ISI

چاپ تضمینی مقاله ISI

پژوهشگران فقط مجار به چاپ مقاله در مجلاتی هستند که پروسه چاپ در آنها به صورت تصویر شماره 1 باشد. در صورتیکه مقاله شما در مجلاتی چاپ شود که پروسه چاپ در آنها به صورت تصویر 2 و 3 است، هیچ امتیازی از سوی دانشگاه و مراکز علمی به شما تعلق نمی گیرد.

آنچه که در ایران چاپ تضمینی مقاله ISI نامیده می شود. چاپ مقاله در مجلاتی است که پروسه چاپ در آنها مانند تصویر 2 و 3 است. اینگونه مجلات بدلیل نداشتن پروسه داوری بی اعتبار و جعلی نامیده می شوند.

توضیحات بیشتر:

  در بسیاری از مجلات هزینه چاپ دریافت می شود. حتی در بسیاری از مجلات هزینه ثبت نام مقاله و هزینه داوری  سریع نیز دریافت می شود. دریافت هزینه دلیلی بر بی اعتبار بودن مجله نیست. آنچه باعث بی اعتبار و جعلی بودن مجلات می شود نداشتن پروسه داوری است. در این گونه مجلات هر نوع متنی که در قالب مقاله علمی تنظیم شده باشد با پرداخت هزینه، قابل چاپ است.

 

چاپ تضمینی مقاله ISI

تصویر 1: پروسه چاپ مقاله علمی در مجلات معتبر

چاپ تضمینی مقاله ISI

تصویر 2: پروسه چاپ مقاله علمی در مجلات بی اعتبار

اکسپت سریع مقاله ISI

تصویر 3: پروسه چاپ مقاله علمی در مجلات جعلی

 

نویسنده: دکتر مجید عقلمند (مدیر دانشیار)

13211
رتبه بندی این مطلب:
3.6

با تکمیل فرم زیر می توانید درخواست خود را به دانشیار ارسال نمایید. درخواست خود را به صورت کامل بنویسید. همچنین می توانید از طریق تلگرام و واتساپ با دانشیار در ارتباط باشید.

اطلاعات تماس شما

بازخورد شما