پست های ویژه دانشیار

نمونه مقاله مروری

نمونه مقاله مروری

مقاله مروری چیست؟
مقاله ای که برای تجمیع یک موضوع خاص کلیه تحقیقات آن حوزه را خلاصه و سازماندهی می نماید، مقاله مروری نام می گیرد. در یک مقاله مروری بیشتر به طبقه بندی تحقیقات پرداخته می شود و معمولا فرضیه و یا سوال تحقیقی در کار نیست. در مقالات مروری بیشتر به ارزیابی و مقایسه تحقیقات انجام شده پرداخته می شود و مقاله مروری نتیجه آن تحقیقات است

انواع مقاله مروری چیست؟
مقاله مروری به سه دسته دیگر تقسیم می شود که از لحاظ نگارش و تعداد کلمات با هم متفاوت هستند.

مقاله مروری روایتی (Narrative Review)
این نوع مقاله مروری برای موضوعات جامع و مفصل کاربرد دارد. در مرور روایتی به خلاصه­ ی مطالعات اولیه و اصیل یک موضوع پرداخته می­ شود. نتیجه این مقالات به جای کمیت به کیفیت اشاره دارد.

مقاله مروری نظام مند (Systemaric Review)
این نوع مقاله به روی یک پرسش تمرکز دارد و در طول مقاله سعی می ­شود با ارائه ­ی شواهد و تجزیه تحلیل موضوع به آن پرسش اولیه پاسخ داده شود. نتیجه نهایی از میان تحقیقات متفاوتی بیرون کشیده می­ شود.

مرور بهترین شواهد (Best Evidence)
این نوع مقاله در حقیقت حد وسط بین دو مقاله مروری دیگر است و می­ توان آن را ترکیبی از این دو دانست. در این نوع مقاله مروری اطلاعات کافی از یک پژوهش در اختیار خواننده قرار می­ گیرد به طوری که خواننده می­ تواند به طور مستقل بر اساس آن شواهد نتیجه گیری کند.

نمونه مقالات مروری

در زیر می توانید چند مقاله مروری را دریافت و بررسی نمایید. این مقالات هم به فارسی و هم به انگلیسی می باشند. 

نگارش مقاله مروری 

شما می توانید در زمینه تخصصی خود با متخصصین دانشیار مقاله مروری مشترک ارائه دهید.

همچنین می توانید در زمینه نگارش مقاله مروری توسط دانشیار درخواست خود را ثبت نمایید. 

تماس با دانشیار (کلیک کنید)

17125
رتبه بندی این مطلب:
3.7

با تکمیل فرم زیر می توانید درخواست خود را به دانشیار ارسال نمایید. درخواست خود را به صورت کامل بنویسید. همچنین می توانید از طریق تلگرام و واتساپ با دانشیار در ارتباط باشید.

اطلاعات تماس شما

بازخورد شما