X

پست های ویژه دانشیار

...

نامه پذیرش جعلی

نامه پذیرش جعلی

نامه پذیرش جعلی

نویسنده مبلغ 2 میلیون تومان پرداخت نموده است تا مقاله اش در یکی از مجلات معتبر ISI چاپ شود. پس از گذشت 3 هفته موسسه اعلام می کند که مقاله شما پذیرش گرفته است و نامه پذیرش را به نویسنده تحویل می دهد. نویسنده این نامه را جهت بررسی به دانشیار می فرستد. با مکاتبه ای که با مجله انجام شد مشخص گردید که این نامه از سوی مجله صادر نشده است و در واقع جعلی است. در تصویر زیر ایمیل دریافت شده از سوی مجله قابل مشاهده است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر پست با عنوان "چاپ تضمینی مقالات ISI" را مطالعه نمایید.

 

نامه پذیرش جعلی

نویسنده: مجید عقلمند (مدیر دانشیار)

Print
2716 رتبه بندی این مطلب:
2/0

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

درباره دانشیار

سال 1390 را می توان آغاز فعالیت گروه دانشیار در زمینه تحقیق و پژوهش دانست. ایجاد تغییر و شرایطی بهتر، قرار دادن پژوهشگران برمسیری آسان تر، آموزش، راهنمایی و مشاوره و حذف محدودیت‌ها، تحریم ها و هر آنچه مانعی جهت رشد علم ایجاد می کند، اهداف، آرمان و دلیلی است که باعث راه اندازی دانشیار شد. در دانشیار مشاور و راهنما هستیم و سعی داریم اطلاعات ارزشمندی را منتشر سازیم. اطلاعاتی که باعث تسریع پروسه تحقیق و پژوهش شود. خدمات تخصصی بسیاری در دانشیار ارائه می گردد. این خدمات به صورت ویژه به محققین، پژوهشگران و اعضای هیات علمی ارائه می شود.   ادامه مطلب

عضویت در خبرنامه

دی ان ان