X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI موسسه چاپ مقاله دانشیار

 

انجام حواله به ترکیه

انجام حواله به ترکیه

انجام حواله های ارزی به ترکیه یکی از خدمات ارائه شده در دانشیار است. این خدمات به پژوهشگران، دانشجویان و اساتید دانشگاه ها امکان می دهد که هزینه های مربوط به شرکت در کنفرانس های علمی و یا هزینه های مربوط به چاپ مقاله را پرداخت نمایند. کلیه حواله های مربوط به ترکیه طی 12 ساعت قابل انجام است.
رسید زیر مربوط به حواله ای است که جهت ثبت نام یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه تهران در کنفرانسی در ترکیه، انجام شده است.
پرداخت های ارزی خود را به دانشیار بسپارید. ما بدون محدودیت اینکار را برای شما انجام می دهیم.

 

 

پرداخت هزینه چاپ مقاله

انجام حواله به ترکیه

 

Print
2468 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
دی ان ان