پست های ویژه دانشیار

مقاله علمی باید چند کلمه داشته باشد

مقاله علمی باید چند کلمه داشته باشد

در بسیاری از مجلات علمی محدودیت هایی درخصوص تعداد کلمات و تعداد صفحات مقاله وجود دارد. همچنین در برخی از مجلات تعداد جدول ها و شکل ها نیز جزء مواردی هستند که سردبیر و دفتر مجله محدودیت هایی برای آنها بیان نموده اند. پیشنهاد می شود قبل از نوشتن مقاله، مجله هدف و یا چند مجله در حوزه تخصصی موضوع مقاله خود را مورد بررسی قرار دهید. در وب سایت مجلات صفحه ای با عنوان "راهنمای نویسندگان" وجود دارد سعی کنید قبل از نگارش مقاله این صفحه را مطالعه نمایید. 

همچنین می توانید چند مقاله را نیز دانلود نموده و مورد بررسی قرار دهید.

اینها به شما کمک می کنند که مقاله خود را دقیقا براساس فرمت مجله تنظیم نمایید.

با تنظیم فرمت صحیح، مقاله سریع تر وارد پروسه داوری می شود و بدلیل عدم تطابق با فرمت مجله زمان را از دست نمی دهید.  

در مواردی مجبور می شوید مقاله خود را به چند مجله ارسال نمایید. به عنوان مثال مجله اول مقاله شما را مناسب نمی بیند. مجله دوم نیز بدلیل دریافت مقالات زیادی مقاله شما را نمی پذیرد و مجبور می شوید مقاله را به مجله سوم بفرستید. به این صورت هر بار باید فرمت مقاله را تغییر دهید. 

پیشنهاد دانشیار
پیشنهاد ما این است که یک فرمت استاندارد برای مقاله خود تهیه نمایید و آن فرمت را با تغییرات جزئی به مجلات ارسال نمایید.

سعی کنید مقاله شما بین 5000 تا 7000  کلمه داشته باشد. همچنین چکیده مقاله را به 200 کلمه محدود کنید. از جداول زیادی استفاده نکنید و تصاویر رنگی غیر ضروری را به سیاه و سفید تغییر دهید. 

7000 کلمه استاندارد است و معمولا در همه مجلات تکرار می شود اما به یاد داشته باشید که مجلاتی نیز وجود دارند که 4000 کلمه را به عنوان حداکثر تعداد کلمات تعیین نموده اند. 

در زیر می توانید راهنمای نگارش مقاله را در یکی از مجلات ISI ببینید.

حداقل تعداد کلمات در این مجله 8000 و حداکثر 15000 است. همچنین مقاله باید بین 40 تا 50 صفحه (با فاصله خطوط 1.5) باشد.

البته این مجله یک استثنا است و همانطور که اشاره شد سعی کنید مقاله شما بین 5 تا 7 هزار کلمه داشته باشد. 

 

مقاله باید چند کلمه داشته باشد

تصویر زیر نیز مربوط به مجله Microbial Drug Resistance می باشد. همانطور که مشاهده می فرمایید برای هر یک از انواع دستنوشته ها حداکثر کلمات مشخص شده است.

ما ایرانیان معمولا نتایج تحقیقات خود را در قالب Original Articles  منتشر می نماییم که براساس راهنمای منتشر شده در وب سایت این مجله، حداکثر کلمات برای این نوع مقاله 3000 کلمه است. 

اطلاعات دیگر شامل تعداد کلمات چکیده و همچنین تعداد جدول ها و تصاویر می باشد. 

حداکثر تعداد کلمات مقاله برای چاپ در مجلات آی اس آی

رد مقاله بدلیل رعایت نکردن محدودیت کلمات

چاپ مقاله در مجلات ISI یکی از خدمات ارائه شده در دانشیار است. در این هفته مجله Geotechnical Engineering برای یکی از مقالات دریافتی انتخاب شد. با خواندن بخش راهنمای نویسندگان متوجه شدیم این مجله برای تعداد کلمات محدودیت 5000 کلمه را مشخص نموده است. مقاله 8560 کلمه داشت. از نویسنده خواستیم تعداد کلمات را کم کند اما نویسنده تصمیم گرفتند این مقاله بدون ویرایش و رعایت سقف کلمات به مجله ارسال شود.

مقاله با 8560 کلمه به مجله ارسال شد و پس از یک ماه ایمیل زیر دریافت گردید. همانطور که می بینید مقاله تنها به همین دلیل رد شده است. در حال حاضر نویسنده در حال ویرایش مقاله و رعایت سقف کلمات هستند. 

مقاله باید چند کلمه داشته باشد

 

بهتر است حداقل 5 مجله را مورد بررسی قرار دهید و شرایطی که مقاله شما باید داشته باشد را بخوانید.

لیست مجلات ISI-JCR-SJR از طریق لینک زیر قابل مشاهده است. 

 

نویسنده: دکتر مجید عقلمند (مدیر دانشیار)

 

27591
رتبه بندی این مطلب:
3.5

با تکمیل فرم زیر می توانید درخواست خود را به دانشیار ارسال نمایید. درخواست خود را به صورت کامل بنویسید. همچنین می توانید از طریق تلگرام و واتساپ با دانشیار در ارتباط باشید.

اطلاعات تماس شما

بازخورد شما