X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI

چاپ مقاله JCR

چاپ مقاله JCR

این پست به مقالاتی اختصاص دارد که طی یک ماه گذشته موفق شده اند وارد پروسه داوری شوند. 

هر مقاله ای نمی تواند وارد این پروسه شود. معمولا مقالات بدلیل تکراری بودن و یا ضعیف بودن رد می شوند. 

فقط 30 درصد از مقالات می توانند وارد این پروسه شوند و تقریبا 60 درصد آنها پذیرش می گیرند. 

به نظر شما چه مقالاتی وارد پروسه داوری می شوند؟

سردبیران مجلات ISI در اولین بررسی تنها به نوآوری اهمیت می دهند. در صورتیکه مقاله ای فاقد نوآوری باشد از مجله رد می شود. 

اگر دانشجو دکتری هستید قبل از هر کاری آخرین مقالات چاپ شده در مجلات JCR رشته خود را بخوانید به این صورت با موضوعات جدید و بروز آشنا می شوید. این کمک بزرگی به شما برای شکل دادن تحقیقتان است. 

 

چاپ مقاله JCR

 

چاپ مقاله JCR

 

چاپ مقاله JCR

 

چاپ مقاله JCR

نویسنده: دکتر مجید عقلمند (مدیر دانشیار)
 

Print
614 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
دی ان ان