X

پست های ویژه دانشیار

از کجا بفهمیم ژورنال ای اس ای است

از کجا بفهمیم ژورنال ای اس ای است

در هر حوزه علمی چند هزار مجله وجود دارد. آیا همه آنها ISI هستند؟ 

بسیاری از مجلات توسط دوستان و آشنایان معرفی می شوند. چگونه از ISI بودن آنها مطمئن شویم؟

بسیاری از مجلات در وب سایت خود در خصوص JCR بودن نوشته اند. چگونه این موارد را کنترل کنیم؟

این راهنما برای پاسخ به 3 سوال فوق نوشته شده است. بررسی ISI بودن ژورنال یکی از خدماتی است که در دانشیار ارائه می شود.

خدمات "بررسی ISI بودن ژورنال" در بخش بررسی اعتبار مجلات علمی و شناسایی مجلات بی اعتبار و جعلی ارائه می شود. 

این پست به پژوهشگران کمک می کند تا در کمترین زمان نسبت به بررسی ISI بودن مجلات اقدام نمایند. 

برای بررسی ISI بودن مجلات به ترتیب زیر عمل نمایید. 

ابتدا در گوگل عبارت master journal list را جستجو کنید تا به این صورت بتوانید به سایت مربوطه هدایت شوید (شکل 1).
 

از کجا بفهمیم ژورنال ای اس ای است

شکل 1: جستجو در گوگل

در بخش جستجو عنوان مجله و یا ISSN آن را بنویسید(شکل2).

 

از کجا بفهمیم ژورنال ای اس ای است

شکل 2: وب سایت ISI

 

در صورتیکه نام مجله در ISI وجود داشته باشد. اطلاعات مربوط به آن نمایش داده می شود(شکل 3).

 

از کجا بفهمیم ژورنال ای اس ای است

شکل 3: کنترل مجلات

 

با توسط به ظاهر شدن اطلاعات مجله مشخص می شود که این مجله در ISI نمایه می شود. 

 

نحوه بررسی اعتبار مجلات و شناسایی مجلات بی اعتبار و جعلی نیز جز پست های آوزشی دانشیار است. از منو بالای سایت می توانید به این بخش وارد شوید. 

 

نویسنده: دکتر مجید عقلمند (مدیر دانشیار)

[EasyDNNnews:IfExists:ArticlePreviousNext] [EasyDNNnews:EndIf:ArticlePreviousNext]
[EasyDNNnews:SocialButtons:FBLike] [EasyDNNnews:SocialButtons:AddThis] [EasyDNNnews:Print:ArticleDetails]
[EasyDNNnews:NumberOfViews] [EasyDNNnews:ArticleRating] [EasyDNNnews:ArticleMaps] [EasyDNNnews:EventRegistration:ListOfAttendants] [EasyDNNnews:DocumentList] [EasyDNNnews:Links]
نظرات بسته شده است.
دی ان ان