X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI موسسه چاپ مقاله دانشیار

 

مشارکت در نگارش مقاله ISI

مشارکت در نگارش مقاله ISI

بزرگ ترین زجر و عذاب برای نویسنده و محقق زمانی است که مجبور می شود برروی مقاله ای که کار کرده است اسامی ای را بنویسد که هیچ وقت به صورت مستقیم در تحقیق مشارکتی نداشته اند. 

آنها را به عنوان نویسنده دوم، سوم، چهارم اضافه می کند اما اگر سوالی از آنها درخصوص تحقیق بپرسید هیچ چیزی از آن نمی دانند. 

به نظر شما چرا و چه زمانی یک نویسنده مجبور می شود نام افراد دیگری را به مقاله خود بیافزاید؟ 

  • در چنین مواردی اخلاق علمی در نظر گرفته نمی شود. 
  • تصاحب کار دانشجو گناه است. 
  • دانشجو حقش را حلال نمی کند. 

در مواردی دانشجو دو استاد راهنما و دو استاد مشاور دارد. اما در کار اصلی فقط یک استاد مشارکت داشته است و دانشجو مجبور می شود اسامی اساتید دیگر را نیز اضافه کند. و نام این اساتید بدون اینکه به اندازه یک نقطه در مقاله تاثیر داشته باشند به مقاله اضافه می شود. 

در مواردی اسم همسر استاد راهنما که در دانشکده دیگری استاد بوده است به مقاله دانشجو اضافه شده است. 

و یا دانشجوای که در نسخه نهایی، نام خود را به عنوان نویسنده اول و استاد راهنمای خود را به عنوان نویسنده دوم نوشته بود در نسخه نهایی نویسنده چهارم بود و دو نفر از نویسندگان را نمی شناخت و هرگز ندیده بود. 

همچنین استادی که ترجمه کتابی را به دانشجویان سپرده بود در آخر به آنها گفت این پروژه درسی شما بوده است و نمره خود را گرفته اید. این کتاب متعلق به من است. 

و دانشجویی که 6 ماه در قالب درس در آزمایشگاه کار کرده بود و در 4 مقاله استخراج شده از کارهای او نام همه اساتید دیده می شد بجز خودش. 

و این بی اخلاقی ها ادامه دارد....

اخیرا در مجلات علمی می بینم که تاثیر و نحوه مشارکت هر یک از نویسندگان را می پرسند(تصویر زیر). برای هر نویسنده باید یکی از گزینه های زیر را علامت بزنید و یا در مجلات دیگری دیده ام که می خواهند این موارد به صورت دقیق ذکر شود و برای دانشجویانی که مورد بی مهری قرار گرفته اند سخت ترین کار علامت زدن یکی از این گزینه ها برای اساتیدی است که هیچ کمکی نکرده اند. 

 

مشارکت در نگارش مقاله ISI

نویسنده: دکتر مجید عقلمند (مدیر دانشیار)


 

Print
32 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
دی ان ان