X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI

راه های ارتباطی با دانشیار

مقالات ISI جدید را از کجا و چطوری پیدا کنیم

مقالات ISI جدید را از کجا و چطوری پیدا کنیم

جدیدترین مقالات، مقالاتی هستند که طی 5 سال گذشته چاپ شده باشند. یعنی اگر مقاله ای طی 5 سل قبل چاپ شده باشد، می تواند جدید و خوب باشد و چنین مقاله ای قابل الگوبرداری و استناد است. البته در بعضی از رشته ها، جدیدترین مقالات آنهایی هستند که طی یک سال گذشته چاپ شده باشند؛ مانند رشته های پزشکی و علوم کامپیوتر.

رشته من ژئوتکنیک است و می توانم بگویم جدیدترین مقالات می توانند طی 5 تا 7 سال گذشته به چاپ رسیده باشد. البته خیلی از این مقالات دیگر جدید نیستند و موضوع آنها قدیمی شده است اما مقالاتی نیز وجود دارند که خیلی قوی هستند و سال ها به عنوان تحقیق نوآور و جدید باقی می مانند و منبع و تکیه تحقیقات بسیاری می شوند. مانند مقالات پروفسور فازی که شروع یک حرکت محسوب می شوند. 

سایت های بسیاری برای یافتن مقالات وجود دارد. البته قبل از اینکه سایت ها را توضیح دهم پیشنهاد می کنم وب سایت دانشیار را درخصوص یافتن مجلات معتبر رشته خود مورد جستجو قرار دهید. ابتدا سعی کنید مجلات رشته خود را پیدا کنید و به جای مقاله ها، مجلات را دنبال کنید. 

بهترین سایت برای بررسی مقالات وب سایت ساینس دیرکت  www.sciencedirect.com است که زیر نظر انتشارات الزویر فعالیت دارد و مقالاتی که توسط این انتشارات چاپ می شود را نمایه می کند. به گونه ای فروش مقالات این انتشارات را برعهده دارد.

سایت معروف دیگر مربوط به انتشارات اسپرینگر است. این سایت تمامی مقالات و کتاب ها را بر روی وبسایت خود به آدرس https://link.springer.com قرار می دهد.

وبسایت بعدی انتشارات تیلور و فرنسیس است. که مجلات بسیار خوبی دارد و از آدرس www.tandfonline.com در دسترس است.

وب سایت www.webofscience.com  و www.scopus.com  نیز پایگاه های جستجو هستند و هر دو بهترین مجلات دنیا را در خود نمایه می کنند.

 

 

راهنماهای دیگر را نیز بخوانید این راهنماها به شما کمک می کند در حوزه نگارش پایان نامه خوب عمل کنید و به یک متخصص تبدیل شوید. برای مشاهده راهنماهای دیگر به بخش پایان نامه مراجعه نمایید. 

همچنین راهنماهای مربوط به چاپ مقاله علمی / ISI در این صفحه قرار داده شده است. 

این لیست به مرور تکمیل می شود.

Print
1103 رتبه بندی این مطلب:
1/5
دی ان ان