X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI موسسه چاپ مقاله دانشیار

 

خرید استناد برای مقالات علمی

خرید استناد برای مقالات علمی

درخواست استناد برای مقالات ISI

خرید استناد برای مقالات علمی اخلاقی نیست. به جای خرید استناد مقالات خود را برای ما بفرستید تا به صورت رایگان در وبسایت دانشیار منتشر نماییم. به اینصورت افراد بیشتری مقاله شما را خواهند دید.

دانشجویان فوق لیسانس و دکتری ابتدا مقالات را به زبان فارسی مورد جستجو قرار می دهند و اگر در پایگاه های فارسی مقاله ای نیافتند به زبان انگلیسی به جستجو می پردازند. 

می توان جهت افزایش میزان "استناد مقالات علمی" آنها را به زبان فارسی ترجمه کرد و در سایت دانشیار قرار داد تا به اینصورت توسط پژوهشگران بیشتری مورد مطالعه قرار گیرد.  

چرا دانشیار؟

اگر مقاله ای در دانشیار منتشر شود، در مدت یک هفته در بین نتایج اول تا سوم گوگل قرار می گیرد.

اگر مقاله شما نیز به زبان انگلیسی چاپ شده است، با ترجمه عنوان و چکیده به زبان فارسی و ارائه فایل pdf، می توانید آن را به جامعه هدف بیشتری معرفی نمایید و به این صورت استنادهای شما در مدت کمتری به صورت منطقی افزایش پیدا می کند

اطلاعات لازم

  • فایل PDF مقاله را بفرستید.
  • عنوان و چکیده مقاله را به زبان فارسی ترجمه نمایید. 
  • علاوه بر عنوان اصلی 3 عنوان دیگر نیز بنویسید(عناوین بیشتر از 8 کلمه نباشند).
  • 10 عبارت مرتبط به پژوهش بنویسید. عبارت هایی که فکر می کنید افراد آنها را در گوگل مورد جستجو قرار می دهند. 
  • نام مجله و نوع آن را نیز مشخص کنید.
  • آدرس وبسایت مجله و یا آدرس مقاله منتشر شده را نیز بفرستید. 

بررسی آمار دانلود مقاله
میزان بازدید مقاله و میزان دانلود آن جز آماری است که توسط دانشیار به رایگان در اختیار پژوهشگران قرار می گیرد. 

نحوه ارسال اطلاعات به دانشیار
info@danrc.com

Print
4169 رتبه بندی این مطلب:
4/8
دی ان ان