X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI

چاپ مقاله ISI برای مصاحبه دکتری مهندسی عمران

چاپ مقاله ISI برای مصاحبه دکتری مهندسی عمران

چاپ مقاله ISI در رشته مهندسی عمران یکی از خدماتی است که در دانشیار ارائه می گردد. پژوهشگران مقالات خود را جهت چاپ در مجلات ISI-JCR-SJR-Q1-Q4 به دانشیار ارسال می کنند و کلیه پیگیری ها جهت چاپ مقاله آنها توسط دانشیار انجام می شود. 

در بسیاری از رشته های علمی نمی توانم در خصوص مقاله نظر دهم. اما در رشته مهندسی عمران می توانم ویرایش و تصحیحات اولیه را انجام دهم و به گونه ای داور اول مقالات باشم. به این صورت سطح مقاله افزایش پیدا می کند و در مدت زمان کمتری از مجلات معتبر علمی پذیرش می گیرد.

یکی از مقالاتی که در ماه های گذشته به دانشیار ارسال شده بود مربوط به پایان نامه فوق لیسانس یکی از پژوهشگران داخل کشور بود. این مقاله تقریبا دو بار توسط من داوری شد و پس از رفع ایرادات، آن را به مجله فرستادیم و همانطور که می بینید به شرط انجام ویرایش می تواند پذیرش بگیرد. داوری در این مجله 2 ماه طول کشید و برای ارسال مجدد مقاله یک ماه فرصت داریم. تصویر نیز مربوط به صفحه اصلی مجله است. که وضعیت مقاله را نشان می دهد.

 

چاپ مقاله ISI مهندسی عمران

 

حوزه تخصصی من ژئوتکنیک (مهندسی خاک و پی) است اما در زمینه سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی و همچنین مدلسازی منطقه ای کار می کنم. 

منتظر مقالات خوب شما در دانشیار هستیم. 

شما می توانید مقالات خود را جهت ویرایش، ترجمه و چاپ به دانشیار بسپارید. 

نویسنده: دکتر مجید عقلمند (مدیر دانشیار)


 

Print
380 رتبه بندی این مطلب:
3/0
دی ان ان