X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI

راه های ارتباطی با دانشیار

نحوه بررسی درخواست؛ "تغيير در فهرست نويسندگان مقاله / کتاب"

نحوه بررسی درخواست؛ "تغيير در فهرست نويسندگان مقاله / کتاب"

نویسنده: مجید عقلمند

 

قبل از اینکه خود را به عنوان یک محقق و پژوهشگر معرفی کنید باید به تمامی قوانین و مقررات علمی آگاهی یابید. زمانی که خود را یک پژوهشگر معرفی می کنید نمی توانید بهانه ای برای ندانستن و آگاه نبودن بیاورید. در بعضی از موارد اساتید بزرگ ما درخصوص چاپ مقاله خطایی انجام می دهند و خطای مرتکب شده را به گردن دانشجویان می اندازند و خود را تبرئه می کنند. اما از دید جامعه علمی (حرفه ای) همه مسئولیت ها برعهده استاد است و این خطایی است که نمی توان از آن گذشت.

یکی از مواردی که اخیرا بسیار با آن برخورد دارم مربوط به تغییر فهرست نویسندگان مقاله است. نویسندگانی که می خواهند درخواستی مبنی بر تغییر فهرست نویسندگان به مجله ارسال نمایند و نمی دانند که متن درخواست آنها باید به چه صورت تنظیم شود. و یا اینکه روند بررسی چنین درخواستی در دفتر مجله چگونه است؟

در هفته گذشته در تهیه فلوچارت های مدیریتی یک مجله مشارکت داشتم. این فلوچارت ها توسط کمیته ی اخلاق نشر (COPE) ارائه شده است و راهنمای سردبیران است. تقریبا تمامی مجلات معتبر جهان از قوانین، مقرارت و دستورالعمل های این کمیته پیروی می کنند. مواردی را که مربوط به بررسی "درخواست تغییر فهرست نویسندگان" است، در زیر قرار می دهم تا پژوهشگران از روند بررسی چنین درخواستی اطلاع یابند.

نویسنده مسئول، قبل از انتشار مقاله تقاضا می کند نام یک نویسنده دیگر به فهرست نویسندگان اضافه شود
نویسنده مسئول، قبل از انتشار مقاله تقاضا می کند نام یک نویسنده حذف شود
نویسنده مسئول، بعد از انتشار مقاله تقاضا می کند نام یک نویسنده اضافه شود
نویسنده مسئول، پس از انتشار مقاله تقاضا می کند نام یک نویسنده حذف شود

 

تصویر 1: نویسنده مسئول، قبل از انتشار مقاله تقاضا می کند نام یک نویسنده دیگر به فهرست نویسندگان اضافه شود

 

تصویر 2: نویسنده مسئول، قبل از انتشار مقاله تقاضا می کند نام یک نویسنده حذف شود

 

تصویر 3: نویسنده مسئول، بعد از انتشار مقاله تقاضا می کند نام یک نویسنده اضافه شود

 

تصویر 4: نویسنده مسئول، پس از انتشار مقاله تقاضا می کند نام یک نویسنده حذف شود

 

نویسنده: مجید عقلمند (مدیر دانشیار)

 

 

Print
5678 رتبه بندی این مطلب:
3/7
دی ان ان