X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI

داوری مقاله در مجلات Q1-Q4

داوری مقاله در مجلات Q1-Q4

در تعطیلات سال نو میلادی

مجلات علمی در تعطیلات سال نو با تاخیر بسیاری زیاد به بررسی مقالات می پردازند. 

قبل از تعطیلات داوران از پذیرفتن مقاله خودداری می کنند و اگر سردبیر مجله ای باشید پیدا کردن داور برای مقالات تبدیل به یک مشکل بزرگ می شود.  

در مجلات ISI که سالانه بیش از 1000 مقاله را دریافت می کنند بررسی و ارسال مقالات برای داوری بسیار سخت می شود. و تصور کنید اگر قرار باشد برای 10 درصد از این مقالات 2 داور انتخاب نمایید باید در طول یک سال با بیش از 200 داور مکاتبه نمایید. همچنین در بسیاری موارد داورها مقاله را نمی پذیرند و مکاتبه برای یافتن داور فعال ادامه پیدا می کند. 

دو مقاله ای که دو هفته قبل از فرارسیدن سال نو میلادی توسط من به مجلات ارسال شده بودند کماکان در وضعیت بررسی اولیه هستند و مشخص است که تا بعد از تعطیلات سال نو باید منتظر بمانیم. 
 

داوری مقاله در مجلات Q1

داوری مقاله در مجلات Q4

 

چاپ مقالات علمی در مجلات معتبر یکی از خدمات دانشیار است. می توانید مقاله خود را جهت ترجمه و چاپ به دانشیار بسپارید. 

نویسنده: دکتر مجید عقلمند (مدیر دانشیار)

Print
598 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
دی ان ان