X

پست های ویژه دانشیار

داوری مقاله در مجله ISI JCR

داوری مقاله در مجله ISI JCR

چرا داوری مقالات ISI را می پذیرم؟

از داوری مقاله در مجلات ISI چیزهای خیلی خوبی یاد گرفتم.

وقتی مقاله ای به دستم می رسد و از من خواهند که آن را داوری کنم بسیار خوشحال می شوم. این فرصتی ویژه در اختیار من قرار می دهد تا بتوانم از آخرین تحقیقات انجام شده و به گونه ای زنده و جاری اطلاع کسب کنم. 

همچنین فرصتی است برای کمک به نویسندگان.

همیشه خودم را نه به عنوان داور بلکه به عنوان یک نویسنده می بینم و کامنت هایی که می گذارم در جهت کمک به ارتقا سطح مقاله و چاپ آن است.

در مقالاتی هم که به چاپ می رسد همیشه نویسندگان از صبر و کمک من تشکر و قدردانی می کنند. 

این جامعه علمی است و دنیایی که بهتر است در آن طوری رفتار کنیم که به خلق یک نتیجه ختم شود. 

متاسفانه داورهای زیادی را دیده ام که نه تنها نظراتشان هیچ کمکی به ارتقا سطح مقاله نمی کند بلکه نویسندگان را مایوس و ناامید می کنند. 

تصویر زیر پروفایل داوری من در یکی از مجلات ISI را نشان می دهد. در یک سال گذشته دو مقاله داوری شده است و یک مقاله در انتظار داوری است. 

 

داوری مقاله در مجله ISI

نویسنده: دکتر مجید عقلمند (مدیر دانشیار)
 

[EasyDNNnews:IfExists:ArticlePreviousNext] [EasyDNNnews:EndIf:ArticlePreviousNext]
[EasyDNNnews:SocialButtons:FBLike] [EasyDNNnews:SocialButtons:AddThis] [EasyDNNnews:Print:ArticleDetails]
[EasyDNNnews:NumberOfViews] [EasyDNNnews:ArticleRating] [EasyDNNnews:ArticleMaps] [EasyDNNnews:EventRegistration:ListOfAttendants] [EasyDNNnews:DocumentList] [EasyDNNnews:Links]
نظرات بسته شده است.
دی ان ان