X

بررسی اعتبار مجلات علمی

 سخن مدیر

حجم بالای درخواست های دریافت شده در زمینه بررسی اعتبار مجلات علمی باعث گردید خدمات دیگری با عنوان "بررسی مجلات علمی" به مجموعه خدمات دانشیار اضافه شود. این خدمات از سال 1392 ارائه می گردد و طی این دو سال توانستیم راهنما و مشاور پژوهشگران عزیز باشیم.
در این صفحه اطلاعات لازم درخصوص نحوه ارسال درخواست، ذکر شده است.

 بررسی اعتبار مجلات علمی

تعداد بالایی از مقالات پژوهشگران ما در مجلات بی اعتبار، کم اعتبار و جعلی چاپ می شود. چاپ مقاله در چنین مجلاتی بدلیل عدم آگاهی پژوهشگران نسبت به روش های بررسی مجلات و شاخص های ارزیابی آن ها است. بهتر است قبل از چاپ مقاله، بررسی مجله را برعهده دانشیار قرار دهید.

 

جهت ارسال درخواست به دانشیار به ترتیب زیر عمل نمایید:

  • گام اول: "فرم شماره 8" را دریافت و پس از تکمیل به دانشیار ارسال نمایید.
  • گام دوم: درخواست شما بررسی می شود و براساس نوع درخواست پیش فاکتور خدمات صادر می گردد.
  • گام سوم: پرداخت هزینه بررسی مجلات و ارسال شماره شماره ردیابی/پیگیری به دانشیار.
  • گام چهارم: مجله بررسی می گردد و گزارش نهایی ارسال خواهد شد.

توضیحات بیشتر:

  • در تمامی مکاتباتی که با دانشیار دارید، اطلاعات تماس خود را در ایمیل ذکر نمایید.
  • کلیه ایمیل های دریافتی در مدت 24 تا 72 ساعت  پاسخ داده می شود. لطفا در طی این مدت از ارسال ایمیل مجدد خودداری نمایید.
  • تنها در صورت گذشت 72 ساعت از ارسال ایمیل، مجاز به تکرار درخواست می باشید.
  • درصورتیکه نیاز به دریافت پاسخ فوری دارید، در عنوان ایمیل از عبارت "نیاز به پاسخ فوری" استفاده نمایید.
  • هزینه بررسی هر مجله 32 هزار تومان است.
دی ان ان