X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI

پروپوزال چند صفحه است

پروپوزال چند صفحه است

پروپوزال چند صفحه است؟

پروپوزال دکتری من به عنوان یک دانشجو دکتری خارج از کشور 30 صفحه بود.

در دکتری کار سخت تر است و اساتید به دنبال موضوع جدیدی هستند و از دانشجو انتظارات زیادی دارند همچنین پروپوزال دکتری فرق های زیادی با پروپوزال دوره لیسانس و فوق لیسانس دارد و برای اینکه ثابت کنید موضوع انتخابی شما جدید و دارای نوآوری قابل توجه است، باید اساتید داور را قانع کنید. برای اینکه موضوع شما تصویب شود باید پروپوزال را ارائه دهید و همچنین در جلسه ای که همه اساتید حضور دارند از آن دفاع کنید. 

اما پروپوزال فوق لیسانس باید چند صفحه باشد؟

در رشته های مختلف این موضوع متفاوت است. برای اینکه بدانید دقیقا باید چند صفحه نوشته شود بهتر است از استاد راهنمای خود سوال بپرسید. معمولا دانشگاه ها در اینخصوص یک فرم و فرمت آماده دارند و از دانشجویان می خواهند آن را تکمیل نمایند.

5 صفحه برای یک پروپوزال خیلی کم است. و بهتر است پروپوزال بین 10 تا 15 صفحه داشته باشد. 

ادبیات تحقیق را به خوبی بنویسید و سعی کنید از منابع 4 سال اخیر بهره ببرید. 

روش تحقیق باید به دقت نوشته شود. اگر از دستگاه و یا آزمون خاصی استفاده می کنید آن را به دقت شرح دهید. 

درخصوص انتخاب استاد راهنما بسیار دقت کنید. استاد راهنمایی می تواند در زمینه تحقیق به شما کمک کند که در 3 سال اخیر حداقل 1 مقاله ISI داشته باشد و با موضوعات جدید رشته شما آشنا باشد. 

انتخاب استاد راهنما بسیار مهم است. در پایان نامه فوق لیسانس استاد راهنما تقریبا 75 درصد از کار محسوب می شود و اگر بدقت انتخاب نشود موضوع تحقیق شما هیچ وقت به اتمام نمی رسد. 

نویسنده: دکتر مجید عقلمند(مدیر دانشیار)

Print
1207 رتبه بندی این مطلب:
3/3
دی ان ان