X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI موسسه چاپ مقاله دانشیار

 

پیگیری وضعیت مقاله

پیگیری وضعیت مقاله

در سال 2019 مقاله یکی از پژوهشگران را به مجله ی معتبری ارسال نمودیم. 

این مقاله توسط دو داور بررسی شد و سردبیر اصلاحاتی را لازم دانستند و همچنین سوالاتی پرسیده شد که باید از سوی نویسندگان به آن پاسخ داده می شد. 

اما متاسفانه از سال 2019 پاسخی از سوی نویسندگان دریافت نشده است. همچنین به تماس های ما و دفتر مجله نیز پاسخی ندادند. 

امروز پیامی از دفتر مجله در واتساپ دراینخصوص دریافت شد که در خصوص وضعیت مقاله سوال پرسیده بودند. 

پیگیری وضعیت مقاله در مجله

مکاتبات علمی و شیوه انجام آن بسیار مهم است. 

اگر نمی خواهید مقاله شما در مجله ای چاپ شود. به سردبیر ایمیل بزنید و درخواست خود را محترمانه بفرستید. مجلات چنین مواردی را در نظر می گیرند. این جزئی از پروسه چاپ مقاله است. 

سعی کنید پاسخ ایمیل های و تماس های دریافتی را محترمانه بدهید. بی پاسخ گذاشتن چنین مواردی پیشنهاد نمی شود. 

 

نویسنده: دکتر مجید عقلمند(مدیر دانشیار)
 

Print
22 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
دی ان ان