X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI موسسه چاپ مقاله دانشیار

 

مقاله ای که از 4 مجله ISI رد شده است!

مقاله ای که از 4 مجله ISI رد شده است!

چگونه مقاله ISI بنویسیم؟

مقاله ای که از 4 مجله ISI رد شده است!

مقاله ای از یک مجله ISI در رشته روانشناسی رد شده است. در تصویر زیر می توانید ایمیل دریافت شده از سوی مجله را مشاهده نمایید. موضوع این مقاله مانند موضوعاتی است که در پست های دیگری که در دانشیار منتشر شده است، به آن اشاره نمودیم. این مقاله موضوعی تکراری و ضعیف دارد.

مقاله توسط یکی از دانشجویان فوق لیسانس رشته روانشناسی نوشته شده است. ایشان از ابتدا مسیری اشتباه را طی نمودند. این مقاله از 4 مجله دیگر نیز رد شده است. هیچ مجله ای علاقه مند به چاپ موضوعی تکراری نیست.

 

چاپ مقاله ISI در مجلات مورد تایید وزارت علوم

 

Print
2496 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
دی ان ان