X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI

چاپ مقاله در مجلات Q1 Q2 Q3 Q4

چاپ مقاله در مجلات Q1 Q2 Q3 Q4

چاپ مقاله در مجلات ISI، JCR، WOS و Q1-Q4

در دانشیار خدمات چاپ مقاله در مجلات ISI، JCR، WOS و Q1-Q4 ارائه می شود. مقالاتی که به دانشیار ارسال می گردند در مرحله اول توسط متخصص زبان انگلیسی که دارای مدرک دکتری این رشته و عضو هیات علمی می باشند، بررسی می شود. سپس هزینه ترجمه و یا ویرایش مقاله محاسبه می گردد.  

در مرحله بعد براساس موضوع مقاله، مجله مرتبط و مناسب انتخاب می شود و اطلاعات مجلات جهت تایید نویسندگان در اختیار آنها قرار می گیرد. پس از تایید نویسندگان مقاله براساس فرمت مجلات تنظیم شده و مقاله از طریق سیستم ثبت نام و یا از طریق ایمیل به مجله ارسال می گردد. کلیه پیگیری های لازم تا دریافت پاسخ نهایی از سوی مجلات نیز برعهده دانشیار است.

توضیحات بیشتر درخصوص خدمات چاپ مقاله

  • اطلاعات لازم جهت وارد شدن به سیستم مجلات و پیگیری مقاله در اختیار نویسندگان قرار می گیرد.
  • دانشیار در خصوص اعتبار دائمی مجلات انتخابی خود تضمین می دهد.
  • دانشیار درخصوص ترجمه و ویرایش، تضمین می دهد.
  • دانشیار درخصوص عدم دریافت هزینه از سوی مجله تضمین می دهد.
  • در دانشیار مقالات علمی به مجلاتی ارسال می گردند که پروسه داوری دارند و بابت داوری و چاپ هیچ هزینه ای دریافت نمی نمایند.
  • در دانشیارخدمات تنظیم فرمت نیز ارائه می شود. این خدمات برای نویسندگانی است که خود نسبت به ارسال و پیگیری مقاله اقدام می نمایند و تنها در تنظیم فرمت براساس فرمت مجلات به راهنمایی و کمک نیاز دارند.
  • درصورتیکه مجله توسط نویسنده/نویسندگان انتخاب شده باشد، دانشیار می تواند فقط ثبت نام و انجام پیگیری های لازم را تا دریافت پاسخ نهایی برعهده گیرد.
  • مجلات انتخابی دانشیار از نظر وزارت علوم و بهداشت دارای اعتبار می باشند.
  • نویسندگان در جریان کلیه پیگیری ها شامل ایمیل های رد و بدل شده خواهند بود.
  • نویسندگان می توانند مقاله را خود ترجمه نمایند و فقط از خدمات چاپ مقاله دانشیار بهرمند شوند.

توجه

خدمات آموزشی چاپ مقاله در مجلاتی که نام آنها ذکر شد به صورت کامل و با جزییات در دانشیار ارائه شده است. پژوهشگران می توانند با استفاده از این راهنماها نسبت به ارسال مقاله خود را مجلات علمی اقدام نمایند و در هر مرحله که به کمک و راهنمایی نیاز داشتند با دانشیار تماس بگیرند.

برای دسترسی به آموزش ها از منو سایت وارد بخش ویژه ISI شوید. سپس بر روی آموزش چاپ مقاله ISI کلیک نمایید. در این بخش کلیه اطلاعات لازم در چهار بخش/گام ارائه شده است.

سوالات خود را از طریق بخش تماس با ما به دانشیار ارسال نمایید تا راهنمای شما باشم.

دکتر مجید عقلمند(مدیر دانشیار)

 

Print
1269 رتبه بندی این مطلب:
4/0
دی ان ان