دریافت مقاله و کتاب,
X
خدمات دانشیار دریافت مقاله و کتاب

دریافت مقاله و کتاب

سخن مدیر سخن مدیر

در دانشیار تلاش شده است تا محدودیت ها حذف گردد. یکی از محدودیت ها، دسترسی پژوهشگران به پایگاه های علمی و دریافت مقاله ها و کتاب های علمی است.
در صورتیکه مشخصات مقاله و کتاب درخواستی خود را به دانشیار ارسال نمایید، طی 24 ساعت فایل الکترونیکی آن را دریافت خواهید کرد.

دریافت مقاله و کتاب دریافت مقاله و کتاب از پایگاه های علمی

دانشیار به تمامی پایگاه های علمی و کتابخانه‌های جهان دسترسی دارد. در صورتیکه در دریافت مقاله و کتاب با مشکل مواجه شدید می توانید اطلاعات آن را به دانشیار ارسال نمایید تا نسبت به دریافت آن اقدام گردد.

 

راهنمای ثبت سفارش در دانشیار

جهت ارسال درخواست به دانشیار به ترتیب زیر عمل نمایید:

  • گام اول: "فرم شماره 9" را دریافت و پس از تکمیل به دانشیار ارسال نمایید.
  • گام دوم: درخواست شما بررسی می شود و براساس نوع درخواست پیش فاکتور خدمات صادر می گردد.
  • گام سوم: پرداخت هزینه دریافت مقاله/کتاب و ارسال شماره شماره ردیابی/پیگیری به دانشیار.
  • گام چهارم: مقاله/کتاب دریافت می گردد و به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

توضیحات بیشتر:

  • هزینه دریافت هر مقاله 15 هزار تومان و هر کتاب 25 هزار تومان است.
  • در تمامی مکاتباتی که با دانشیار دارید، اطلاعات تماس خود را در ایمیل ذکر نمایید.
  • کلیه ایمیل های دریافتی در مدت 24 تا 72 ساعت  پاسخ داده می شود. لطفا در طی این مدت از ارسال ایمیل مجدد خودداری نمایید.
  • تنها در صورت گذشت 72 ساعت از ارسال ایمیل، مجاز به تکرار درخواست می باشید.
  • درصورتیکه نیاز به دریافت پاسخ فوری دارید، در عنوان ایمیل از عبارت "نیاز به پاسخ فوری" استفاده نمایید.
دی ان ان