X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI

راه های ارتباطی با دانشیار

سردبیر مجله ISI را درست انتخاب کنید

سردبیر مجله ISI را درست انتخاب کنید

نحوه انتخاب سردبیر

در بعضی از مجلات انتخاب سردبیر برعهده نویسنده است. دفتر مجله از نویسنده می خواهد که براساس مقاله خود و موضوع تحقیق سردبیری را انتخاب نماید. در انتخاب سردبیر باید به چه نکاتی توجه کرد؟ 

شاید اولین بار باشد که چنین چیزی را می شنوید و یا می خوانید! مگر می شود سردبیر را انتخاب کرد؟ مگر هر مجله چند سردبیر دارد و ...

در مجلات معتبر و دارای اعتبار بین المللی دفتر مجله اقدام به تعیین چند سردبیر می نماید هر سردبیر نیز در حوزه خاصی فعالیت دارد. به عنوان مثال امروز می خواستم مقاله ام را به یکی از مجلات معتبر ISI که زیر نظر انتشارات الزویر فعالیت دارد بفرستم. در سیستم مجله باید سردبیر را معرفی می کردم. سردبیری که در حوزه مربوط به مقاله من متخصص است و می تواند بهترین گزینه برای داوری ابتدایی و انتخاب داوران مرتبط باشد. 

برای انتخاب سردبیر و یا سردبیران نام آنها را در گوگل جستجو کردم و مقالات آنها را خواندم و به صورت دقیق با حوزه فعالیت هر یک آشنا شدم. سپس دو سردبیر که در حوزه مربوط به کار من، تخصص داشتند را به عنوان سردبیر به مجله معرفی کردم. امیدوارم مقاله در مرحله بعدی وارد پروسه داوری گردد. 

شما نیز در چنین مواردی همینکار را انجام دهید. توجه داشته باشید که انتخاب اشتباه سردبیر یعنی رد شدن مقاله!!

انتخاب سردبیر در مجلات ISI

 

نویسنده: دکتر مجید عقلمند (مدیر دانشیار)

Print
1029 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
دی ان ان