X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI

راه های ارتباطی با دانشیار

چگونه شانس چاپ مقاله در مجله ISI را افزایش دهیم

چگونه شانس چاپ مقاله در مجله ISI را افزایش دهیم

راهنمای نوشتن کاورلتر و نامه پاسخ به داوران

نویسندگان در هنگام ارسال مقاله خود به مجلات عملی خارج از کشور به دو مورد مهم اهمیت نمی دهند. این دو مورد تاثیر بسیار بالایی در چاپ مقاله دارد. ارتباط برقرار کردن با مجله فقط به ثبت نام در مجله محدود نمی شود، بلکه باید با نوشتن یک کاورلتر زیبا پژوهشی را که انجام داده اید برای سردبیر و دفتر مجله توضیح دهید. 
کاورلتر یک نامه است که فرمت خاصی دارد. فرمت کاورلتر در دانشیار وجود دارد. می توانید از این الگو ها برای کار خود استفاده کنید. سردبیر مجلات ابتدا کاورلتر شما را می خوانند و سپس بررسی مقاله را آغاز می کنند. یک کاورلتر زیبا نظر آنها را در مورد مقاله تغییر خواهد داد. کاورلتر محدودیت های مقاله را ندارد و در آن به راحتی می توانید در مورد اهمیت پژوهش صحبت کنید. هرگاه سردبیر فایل مقاله ی جدیدی را باز می کند در ذهن او سوالی درخصوص مقاله شکل می گیرد. او به دنبال دلیلی برای پذیرش و یا رد مقاله است. کاورلتر زیبا کمک می کند مقاله از اولین مرحله بگذرد و وارد پروسه داوری شود
مورد دیگری که باید به آن اشاره نمایم نامه "پاسخ به داوران" است. این نامه مربوط به مرحله ای است که مقاله شما توسط مجله داوری شده است. سردبیر نیز نظر داوران را به همراه نظر خودفرستاده است و از شما خواسته اند به سوالات پاسخ دهید و ضعف ها را رفع کنید و مقاله را ویرایش شده به مجله برگردانید. در این مرحله در کنار فایل اصلی مقاله باید به تمام اصلاحات انجام شده پاسخ دهید. در این مرحله باید نقطه به نقطه تمام اصلاحات انجام شده را با ذکر شماره صفحه و شماره سطر برای مجله توضیح دهید. 
بسیاری از نویسندگان بدون نوشتن این فایل مقاله خود را به مجله می فرستند. دفتر مجله و داوران هم نمی دانند نویسنده دقیقا چه مواردی را اصلاح کرده است. 
همانطور که اشاره شد در ابتدا نوشتن کاورلتر زیبا باعث می شود مقاله شما وارد پروسه داوری شود و در مرحله آخر نوشتن نامه "پاسخ به داوران" باعث می شود مقاله شما با فرمتی استاندارد به مجله برگردد و داوران حس مثبتی  بگیرند.

در این بخش دو نمونه فایل الگو در خصوص شیوه نوشتن نامه "پاسخ به داوران" ارایه می گردد. این دو فایل را دانلود نمایید و براساس مقاله خود ویرایش کنید. 

نویسنده: دکتر مجید عقلمند (مدیر دانشیار)

 

پست های محرمانه دانشیار 

Print
1411 رتبه بندی این مطلب:
3/5

فایل ها برای دانلود

دی ان ان