X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI

راه های ارتباطی با دانشیار

آیا مجلاتی که پروسه داوری سریعی دارند بی اعتبار هستند؟

آیا مجلاتی که پروسه داوری سریعی دارند بی اعتبار هستند؟

بررسی مجلات دارای داوری سریع

دلیل بی اعتبار شدن مجلات را در گذشته در پست های مختلفی توضیح داده ام. اینکه چگونه است که یک مجله وارد لیست مجلات بی اعتبار و جعلی وزارت علوم و یا وزارت بهداشت می شود در دانشیار در پست های مختلفی ارائه شده است که از صفحه اول سایت دانشیار و همچنین منوی بالا از بخش چاپ مقالات ISI قابل بررسی است. همچنین در این آموزش ها تکنیک هایی ارائه شده است که می توانید بدون بررسی لیست مجلات بی اعتبار و جعلی این وزارت خانه ها، در خصوص مجلات نظر دهید و کیفیت و اعتبار آنها را بسنجید. یعنی قبل از وارد شدن مجله ای به لیست مجلات جعلی و بی اعتبار بتوانید درخصوص اعتبار آن صاحب نظر کارشناسی باشید.

آنچه که در سراسر جهان یک مجله را بی اعتبار می کند، چاپ مقاله علمی بدون پروسه داوری است. هر مجله ای که مقاله شما را بدون داوری بپذیرد بی اعتبار و یا کم اعتبار است.

داوری یعنی اینکه مقاله شما در ابتدا توسط سردبیر و در مرحله بعدی توسط دو/سه/چهار داور بررسی شود. طی این چندسال مجله ای را ندیده ام که مقاله ای را در همان مرحله اول بپذیرد. این ممکن نیست.

در زیر نتیجه داوری یکی از مقالات من را می بینید. داوری طی 15 روز انجام شد و می توان گفت مجله در اینخصوص بسیار سریع عمل کرده است اما همانطور که می بینید هر داور پیشنهاداتی را برای ارتقا کار ارائه داده است. همچنین ایرادات و تغییراتی را نیز لازم دیده اند که باید اعمال شود. این گونه ایمیل ها معمولا با بیان خوبی ها و نوآوری های کار شروع می شود و در پایان حتی غلط های املایی را نیز با ذکر شماره صفحه و سطر ذکر می کنند.

 

نمونه داوری مقاله ISI

 

مجلاتی که داوری آسانی دارند و یا مجلاتی که پروسه داوری سریعی دارند شما کدام را انتخاب می کنید؟

همیشه مجله ای که داوری سریعی دارد در اولویت است. همچنین مجله باید پروسه داوری داشته باشد. مجله ای که پروسه داوری ندارد بی اعتبار است.

چگونه مجلاتی را بیابیم که داوری سریعی دارند؟

لیست های مختلفی در دانشیار منتشر شده است. همچنین آموزش هایی که به پژوهشگران کمک می کند بهترین انتخاب را براساس محدودیت زمانی خود، داشته باشند.

آیا مجلاتی که داوری سریعی دارند بی اعتبار هستند؟

اگر مجله ای طی یک هفته مقاله شما را پذیرفت قطعا بی اعتبار است و حتی ممکن است جعلی نیز باشد.

فرق مجلات بی اعتبار و مجلات جعلی در چیست؟

در این خصوص در پست های دیگری در سایت دانشیار توضیحات کاملا تخصصی ارایه شده است.

 

موفق باشید،

دکتر مجید عقلمند(مدیر دانشیار)

Print
1104 رتبه بندی این مطلب:
4/0
دی ان ان