X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI

ایمیل رد مقاله از مجله Q1

ایمیل رد مقاله از مجله Q1

یکی از دلایل رد مقاله از مجلات JCR

تصویر زیر نامه رد مقاله ای است که از یکی از مجلات ISI دریافت شده است. مجله در JCR نمایه می شود و در گروه Q1 قرار دارد.

این مجله زیر نظر انتشارات الزویر است و همانطور که در ایمیل ذکر شده است سالیانه حدودا 4000 مقاله به این مجله ارسال می شود و درصد پایینی از آنها چاپ می شوند.  

رای این مجلات نوآوری بسیار مهم است. مقاله ای که به این مجلات ارسال می شود باید دارای نوآوری قابل توجهی باشد. 

کارهای تکراری و ضعیف نمی توانند از چنین مجلاتی پذیرش بگیرند.

 

ایمیل رد مقاله از مجله Q1

 

نویسنده: دکتر مجید عقلمند(مدیر دانشیار)

Print
166 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

می توانید درخواست خود را از طریق اینستاگرام به دانشیار بفرستید و یا فرم زیر را تکمیل نمایید. 

 دانشیار دانشیار

درباره دانشیار

سال 1388را می توان آغاز فعالیت گروه دانشیار در زمینه تحقیق و پژوهش دانست. ایجاد تغییر و شرایطی بهتر، قرار دادن پژوهشگران برمسیری آسان تر، آموزش، راهنمایی و مشاوره و حذف محدودیت‌ها، تحریم ها و هر آنچه مانعی جهت رشد علم ایجاد می کند، اهداف، آرمان و دلیلی است که باعث راه اندازی دانشیار شد. در دانشیار مشاور و راهنما هستیم و سعی داریم اطلاعات ارزشمندی را منتشر سازیم. اطلاعاتی که باعث تسریع پروسه تحقیق و پژوهش شود. خدمات تخصصی بسیاری در دانشیار ارائه می گردد. این خدمات به صورت ویژه به محققین، پژوهشگران و اعضای هیات علمی ارائه می شود.   ادامه مطلب

دی ان ان