X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI

کتاب های چاپ شده توسط دانشیار
Dr. Majid Aghlmand
/ دسته ها: اخبار, اخبار

کتاب های چاپ شده توسط دانشیار

در زیر کتاب هایی را که توسط دانشیار در آذر سال 1394 منتشر شده است مشاهده می نمایید. این کتاب ها دارای نسخه آمازون نیز می باشند و در حال حاضر در سایت آمازون در حال خرید و فروش هستند. برای خرید کتاب ها تنها می توان از طریق سایت آمازون اقدام نمود در دانشیار به نسخه کتاب ها دسترسی ندارد. 

 

کتاب های زیر در آذر 94 توسط دانشیار منتشر شد.

 

کتاب های زیر در آذر 94 توسط دانشیار منتشر شد.

 

کتاب های زیر در آذر 94 توسط دانشیار منتشر شد.

 

کتاب های زیر در آذر 94 توسط دانشیار منتشر شد.

 

کتاب های زیر در آذر 94 توسط دانشیار منتشر شد.

 

کتاب های زیر در آذر 94 توسط دانشیار منتشر شد.

 

Print
2455 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
دی ان ان