X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI

راه های ارتباطی با دانشیار

چگونه از مجلات ISI تخفیف بگیریم

چگونه از مجلات ISI تخفیف بگیریم

پژوهشگران ایرانی می توانند بدلیل شرایط ویژه ای که دارند از فرصت هایی که توسط ناشرین بین المللی و همچنین مجلات علمی معتبر فراهم شده است استفاده نمایند و درخصوص هزینه سابمیت، داوری و یا چاپ مقاله درخواست خود را به دفتر مجلات ارسال نمایند. 

اگر درخواست دریافت تخفیف از مجلات را به خوبی بنویسید، مجلات موافقت می کنند و مقاله شما بدون پرداخت هزینه چاپ می شود. 

در خواست زیر ایمیل دریافت شده از انتشارات اسپرینگر در پاسخ به درخواست دانشیار درخصوص هزینه ثبت نام و چاپ یک مقاله است که با موافقت از سوی این انتشارات مواجه شد.

درخواست تخفیف هزینه چاپ مقاله

 

در صورتیکه در این زمینه نیاز به راهنمایی و مشاوره دارید با دانشیار تماس بگیرید. 

نویسنده: مدیر دانشیار (دکتر مجید عقلمند)

Print
240 رتبه بندی این مطلب:
5/0
دی ان ان