X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI موسسه چاپ مقاله دانشیار

 

مجلات jcr چیست

مجلات jcr چیست

تفاوت ISI و JCR

در زمانی که این راهنما را می نویسم تقریبا 20 هزار مجله در ISI نمایه است.

این اطلاعات به صورت رایگان با بررسی وب سایت موسسه ISI به دست آمده است.

موسسه ISI دارای پایگاه های زیرمجموعه ی مختلفی است که مشهورترین آن که در سایت دانشیار نیز قرار داده شده است به صورت:

1) پایگاه علوم،

2)پایگاه علوم اجتماعی

3)پایگاه علوم انسانی و هنر می باشد.

از بخش لیست مجلات ISI می توانید اطلاعات مربوط به هر گروه را مشاهده نمایید و لیست مجلات را مورد بررسی دقیق قرار دهید. 

هر سال در فصل تابستان میزان استنادهای دریافت شده توسط هر مقاله بررسی می شود و برای هر مجله ضریب تاثیر دو ساله و پنج ساله و اطلاعات دیگری که از بررسی استنادها به دست می آید منتشر می شود.

اینها در قالب گزارش استنادی مجلات منتشر می شوند که به آن  JCR گفته می شود. توجه داشته باشید که مجلات گروه علوم انسانی و هنر در قالب JCR قرار نمی گیرند و مجلات این گروه فاقد ضریب تاثیر می باشند. 

 

لیست مجلات JCR

  1.  لیست تفکیک شده مجلات ISI - SCIENCE CITATION INDEX

  2. لیست تفکیک شده مجلات ISI - ARTS & HUMANITIES

  3. لیست تفکیک شده مجلات ISI - SOCIAL SCIENCES

Print
306 رتبه بندی این مطلب:
4/0
دی ان ان