X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI

چگونه می توان Quartile مجلات را چک کرد؟

چگونه می توان Quartile مجلات را چک کرد؟

از کجا بفهمیم Quartile مجله ISI چیست؟

در این پست شیوه بررسی Quartile  مجله Society & Natural Resources که زیر نشر انتشارات Taylor and francis منتشر می شود بررسی می گردد. برای بررسی به ترتیب زیر عمل نمایید. تصویر زیر اطلاعات ارائه شده در وب سایت مجله را نشان می دهد. 

بررسی Quartile مجلات ISI

 

سپس به سایت وب آف ساینس webofscience مراجعه می کنیم و عنوان مجله را به صورت زیر در صفحه نخست این سایت می نویسیم. 

شیوه بررسی Quartile مجلات ISI

 

در گام بعدی نتایج جستجو نمایش داده می شود. در این صفحه بر روی عنوان مجله کلیک کنید تا صفحه مخصوص به Quartile باز شود. تصویر زیر اطلاعات مربوط به این جستجو را نشان می دهد. جستجو برای مجلات دیگر نیز به همین طریق انجام می شود. 

بررسی Quartile  در مجلات علمی

 

نویسنده: دکتر مجید عقلمند (مدیر دانشیار)

 

Print
2116 رتبه بندی این مطلب:
3/3
دی ان ان