X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI موسسه چاپ مقاله دانشیار

 

موضوع پایان نامه توانبخشی

توانبخشی
1.    عوامل منفی تأثیرگذار بر خواب سالمندان ایرانی
2.    ارتباط بین اوقات فراغت، خستگی و مشکلات روانی در افراد با مولتیپل اسکلروزیس
3.    تأثیر راکر پنجه با زوایای 10 و 15 درجه بر تعادل و سرعت راه رفتن افراد سالمند
4.    نقش افسردگی مادر در مشارکت کودک مبتلا به لوسمی در فعالیت‌های روزمره زندگی
5.    استراتژی‌های منحصر‌به‌فرد ابداعی توسط کم‌بینایان و نابینایان ایرانی در انجام فعالیت‌های روزمره زندگی
6.    اثربخشی آموزش والدگری بر سلامت روان و رابطه والد کودک در مادران کودکان کم‌شنوا
7.    قابلیت پاسخگویی مقیاس‌های پیامد اختلال محور در افراد با بازسازی لیگامان متقاطع قدامی پس از فیزیوتراپی
8.    تکرار‌پذیری اندازه‌گیری حس وضعیت مفصلی با استفاده از تکنیک عکس‌برداری در اندام فوقانی افراد سالم
9.    توان‌بخشی از راه دور در همه‌گیری کووید 19
10.    بررسی تأثیر ارتز پا بر مؤلفه عمودی نیروی عکس‌العمل زمین حین راه رفتن
11.    تأثیر شاک‌ویو‌درمانی بر شاخص‌های بالینی و نوروفیزیولوژیک اسپاستیسیتی در بیماران دارای آسیب نورون محرکه فوقانی (مرور سیستماتیک و متاآنالیز)
12.    زلزله و نیازهای آموزشی افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی و گروه‌های ذی‌ربط: یک مطالعه کیفی
13.    بررسی تأثیر وضعیت استخدام و نوع شغل بر استرس شغلی و سلامت عمومی شاغلین دارای معلولیت جسمی حرکتی در مراکز حرفه‌آموزی تحت پوشش بهزیستی شهر تهران : مطالعه مقطعی
14.    بررسی ارتباط بین عملکرد اندام فوقانی با میزان مشارکت و استقلال در فعالیت‌های روزمره زندگی افراد با سابقه سکته مغزی
15.    روایی و پایایی نسخه فارسی پرسش‌نامه «اندازه‌گیری فرایند مراقبت (MPOC-20)»
16.    بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی ابزار ارزیابی مهارت‌های حل مسئله بین فردی در اسکیزوفرنیا
17.    بررسی رابطه و نقش پیش‌بینی‌کننده عوامل محیطی بر مشارکت کودکان دارای اختلال طیف فلج مغزی دایپلژی اسپاستیک: یک مطالعه اولیه
18.    طراحی و بررسی تأثیر تمرین با Gait Enhancer بر توانایی ایستادن و سرعت راه رفتن کودکان فلج مغزی
19.    چالش‌های مشارکت در قانون‌گذاری در بخش سلامت (مطالعه کیفی)
20.    مقایسه تأثیر چسب کینزیولوژی روی تعادل پویا و درد بین زنان و مردان مبتلا به سندرم درد کشککی رانی یک‌طرفه
21.    تأثیر یک برنامه تمرینی اصلاحی مبتنی بر ثبات اسکاپولا بر چرخش فوقانی اسکاپولا و ریتم اسکاپولوهومرال در ورزشکاران بسکتبال با ویلچر دارای سندرم چرخش تحتانی دوطرفه اسکاپولا
22.    اثر ترتیب تمرین موازی به همراه تحریک الکتریکیِ عضلانی بر عملکرد جسمانی زنان سالمند جوان
23.    رویکرد درمانی «شناخت‌گرا به عملکرد کاری روزمره» در سالمندان ایرانی بدون آسیب‌ شناختی: یک مطالعه تک‌آزمون
24.    شیوع رخداد افتادن و عوامل مرتبط با آن در سالمندان ایرانی: مروری نظام‌مند بر مطالعات گذشته
25.    تاثیر تکارتراپی بر درد و اختلال حس لمس پای بیماران دیابتیک نوع دو
26.    تعیین کننده‌های اجتماعی اقتصادی ناتوانی و مرگ و میر زودرس ناشی از ناهنجاری‌های مادزادی: یک تحلیل ثانویه از داده‌های موجود
27.    تأثیر نابرابری درآمدی در استفاده از خدمات توان‌بخشی خانوارهای شهری و روستایی ایران: یک مطالعه مقطعی
28.    ترجمه و انطباق چک‌لیست رفتار‌های کاربردشناسی به زبان فارسی: یک مطالعه اولیه
29.    تهیه و رواسازی کتابچه آموزشی برای بهبود عملکرد آکیوپیشن مراقبان اصلی افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس
30.    تأثیر بازی‌درمانی گروهی بر مشکلات اجتماعی، پرخاشگری و قانون‌شکنی کودکان شش تا دوازده سال با نقص توجه و بیش‌فعالی
31.    کاهش تکانشگری بیماران بهبودیافته مبتلا به اختلال مصرف مت‌آمفتامین با به‌کارگیری درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

Print
75 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
دی ان ان