X

پست های ویژه دانشیار

عنوان پایان نامه روانشناسی بالینی

عنوان پایان نامه روانشناسی بالینی

در بخش پایان نامه های دانشیار آموزش های مختلفی ارائه شده است (ازمنو بالای سایت برروی پایان نامه کلیک کنید).

دانشجویان با استفاده از این آموزش ها می توانند "به متن کامل پایان نامه ها" دسترسی داشته باشند. همچنین می توانند "موضوعات جدید" رشته خود را بیابند و مورد بررسی قرار دهند و "بهترین موضوع" را انتخاب کنند.

در بخش "پایان نامه" کلیه اطلاعات لازم درخصوص نگارش پایان نامه ارائه شده است. این اطلاعات کمک می کند تا دانشجویان بتوانند به بهترین شکل پایان نامه خود را بنویسند و از آن "مقاله ISI" استخراج نمایند و از دانشگاه های برتر جهان پذیرش بگیرند.


انجام پایان نامه روانشناسی به صورت کامل و یا هر یک از فصل ها به صورت جداگانه جزء خدمات ارائه شده در دانشیار است. دانشجویان می توانند درخواست خود را در این زمینه در دانشیار ثبت نمایند. 

 • اثر بخشي آموزش ذهن آگاهي بر كاهش نشخوارفكري دانشجويان افسرده دانشگاه اصفهان.
 • اثر بخشي خانواده درماني شناختي ـ رفتاري بر مشكلات رفتاري كودكان خانواده‌هاي در معرض طلاق شهرستان زرند كرمان
 • اثر بخشي درمان شناختي رفتاري مديريت استرس به شيوه گروهي بر اضطراب، افسردگي، کيفيت زندگي و ميزان نشانه هاي بيماران زن مبتلا به آسم شهر اصفهان
 • اثربخشي آموزش گروهي ايمن سازي در مقابل استرس بر سلامت عمومي بيماران عروق كرونري قلب شهر اصفهان
 • اثربخشي آموزش گروهي خودكارآمدي بر ميزان خودكارآمدي در موقعيت‌هاي اجتماعي وهراس اجتماعي دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان
 • اثربخشي بازآموزي سبک اسنادي بر رضايت زناشويي و هوش هيجاني زوجين
 • اثربخشي درمان شناختي رفتاري به شيوه ي گروهي بر افسردگي و کيفيت زندگي بيماران زن مبتلا به کمردرد مزمن
 • اثربخشي درمان شناختي-رفتاري مادران مبتلا به اختلال وسواس-اجبار بر ميزان مشكلات رفتاري كودكان آنها
 • اثربخشي گروه درماني شناختي- رفتاري بر كيفيت زندگي مرتبط با سلامت بيماران مبتلا به نشانگان روده تحريك پذير
 • اثربخشي گروه درماني شناختي- رفتاري مديريت استرس بر کيفيت زندگي و ريزش موي بيماران آلوپسي آرئاتا در مرکز تحقيقات پوست و سالک اصفهان
 • ارزيابي پايايي و روايي فهرست علائم ضربة رواني (Tscc-A) در گروه كودكان آزار ديده (فراري)و مقايسه با كودكان آزار نديده (عادي)
 • بررسي اثر بخشي آموزش گروهي بانوان و آموزش غيرحضوري همسران آنها به شيوه شناختي- رفتاري بر رضايت زناشويي زوجين
 • بررسي اثر بخشي رويکرد زوج درماني تغيير سبک زندگي بر رضايت زناشويي زوجين ساکن شهر اصفهان
 • بررسي اثر بخشي گروه درماني به شيوه‌ي تحليل تبادلي بر رضايت زناشويي زوج هاي شهراصفهان
 • بررسي اثر بخشي گروه درماني شناختي– مذهبي برنيمرخ رواني معلولين جسمي زن شهر اصفهان.
 • بررسي اثر بخشي گروه‌درماني شناختي- رفتاري بر افسردگي و كيفيت زندگي بيماران مبتلا به صرع مقاوم به داروي شهر اصفهان
 • بررسي اثربخشي آموزش راهبردهاي فراشناختي و آموزش اسنادي بردرك مطلب خواندن دانش آموزان نارساخوان دختر پايه چهارم ابتدايي شهر اصفهان.
 • بررسي اثربخشي آموزش شناختي–رفتاري بر رضايت زناشوئي زوجين شهركرد
 • بررسي اثربخشي آموزش گروهي حل مسئله بر ميزان سازگار اجتماعي بيماران زن مبتلا به اختلال خلقي دو قطبي
 • بررسي اثربخشي آموزش گروهي حل مسئله بر ميزان شادكامي، رضايت زناشويي و بهبود كيفيت زندگي زنان متأهل 35-25 ساله شهرستان سقز
 • بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر كاهش علائم اختلال سلوك دانش‌آموزان پسر راهنمايي شهر اصفهان
 • بررسي اثربخشي درمان شناختي ـ رفتاري بر عملكرد حل مسئله رياضي دانش‌آموزان دختر مبتلا به اختلال در رياضيات پايه‌ پنجم ابتدايي شهر يزد
 • بررسي اثربخشي درمان شناختي - رفتاري به شيوه گروهي بر افسردگي بيماران مبتلا به مالتيپل اسکلروزيس (ام . اس)
 • بررسي اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر ميزان اختلالات جنسي زنان
 • بررسي اثربخشي درمان شناختي –رفتاري گروهي بركاهش احتمال بازگشت در زندانيان وابسته به ترياك زندان گرگان  
 • بررسي اثربخشي روش حل مسئله در كاهش علائم اختلال كمبود توجه / بيش فعالي كودكان دبستاني پسر پايه پنجم شهر ايلام
 • بررسي اثربخشي روش مواجهه و بازداري از پاسخ به شيوه فردي و گروهي در كاهش علايم مبتلايان اختلال وسواس فكري - عملي
 • بررسي اثربخشي شناخت درماني بك و روان درماني بين فردي دردرمان اختلال افسرده خويي.
 • بررسي اثربخشي گروه درماني با ساختار و آموزش خانواده دركاهش ميزان عود در معتادان خودمعرف به مركز بازتواني اعتياد شهر اصفهان
 • بررسي تأثير آموزش ايمن سازي در مقابل استرس بر سلامت عمومي بيماران مبتلا به فشارخون شهر اصفهان
 • بررسي تأثير آموزش راهبردهاي حافظه در بهبود حافظه بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس (ام.اس)
 • بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي براسترس و شيوه هاي مقابله با استرس نوجوانان مراكز شبه خانواده
 • بررسي تأثير درمان رفتاري- فراشناختي بر علائم اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) و افسردگي در جانبازان جنگ عراق عليه ايران
 • بررسي تاثير رفتار درماني گروهي بر علايم هراس اجتماعي دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان
 • بررسي تأثير گروه درماني به روش تحليل رفتار متقابل بر بحران هويت نوجوانان شهر قم.
 • بررسي رابطه بين عملكرد خانواده با سرسختي روانشناختي دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان در سال تحصيلي 82ـ81
 • بررسي روايي تشخيص آزمون رورشاخ در گروههاي بيماريان افسرده، مضطرب (فراگير)، وسواسي_جبري و گروه عادي
 • بررسي سوگيري هاي حافظه ي آشكار و نهان درافسردگي و اضطراب اجتماعي
 • بررسي نقش برانگيختگي هيجاني در سوگيري توجه و حافظة بيماران وسواس فكري-عملي
 • تأثير آموزش شناختي رفتاري، بر ميزان خصومت و پرخاشگري زندانيان محکوم به شرارت و ايراد ضرب و جرح در زندان اصفهان
 • تاثير آموزش هاي شناختي- رفتاري و شناختي- رفتاري مذهبي بر كاهش اضطراب دانش آموزان دختر پايه اول دبيرستان هاي شهر تهران
 • تاثير بازي درماني شناختي رفتاري بر علايم افسردگي کودکان مقطع دبستان شهرستان اصفهان: مطالعه موردي
 • تاثير بازيهاي آموزشي تمركز فكر بر كاهش شدت علائم اختلال كمبود توجه همراه با بيش فعالي
 • تأثير درمان شناختي- رفتاري و خانواده‌درماني بر افسردگي نوجوانان كرمانشاه
 • تأثير روش مواجهه وجلوگيري از پاسخ به شيوة خوددرماني در كاهش نشانه هاي اختلال وسواس ـ اجبار
 • تاثير گروه درماني شناختي- انسانگرايي بر افسردگي و هدف در زندگي دانشجويان افسرده دختر دانشگاه اصفهان
 • تأثيرآموزش روش ذهن اگاهي بر ميزان علائم اختلال وسواس-اجباردر زنان شهر اصفهان
 • مقايسة تداعي لغات دور از ذهن، تفكر شهودي و گرايش به روان پريشي در بيماران تحت درمان اسكيزوفرنيا و افراد عادي شهر اصفهان
 • مقايسه اثربخشي گروه درماني شناختي- رفتاري و دارو درماني بر علائم ميگرن مزمن بيماران سرپائي زن اصفهان
 • مقايسه اثربخشي گروه درماني شناختي- رفتاري، مذهبي و گروه درماني شناختي-رفتاري كلاسيك بر روابط و رضايت زناشويي بانوان
 • مقايسه ميزان اثربخشي آموزش ايمن سازي در مقابل استرس و دارو درماني در درمان بيماران مبتلا به سردردهاي تنشي مزمن اردبيل
 • مقايسه ميزان بينش شناختي در بيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا، اسكيزوافكتيو، افسردگي عمده با سيمايه روانپريشي، افسردگي عمده بدون سيمايه روانپريشي بستري و گروه بهنجار
 • مقايسه نوروپيسكولوژي بيماران اسكيزوفرنيك و دوقطبي و افـراد عـادي براساس آزمون هاي استروپ و بنتون
 • هنجاريابي آزمون چند محوري ميلون /3 در شهر اصفهان
 • هنجاريابي، پايائي و روائي مقياس سنجش مانياي يانگ

 

 

نحوه انتخاب موضوع پایان نامه  Research proposal چیست  ایرادات احتمالی در انتخاب موضوع تحقیق

  ویژگی های یک موضوع تحقیق مناسب  انتخاب موضوع تحقیق  سوال تحقیق

  نمونه فصل 4 پایان نامه  نمونه پایان نامه کارشناسی ارشد pdf  دانلود رایگان پایان نامه 

 راحت ترین راه نوشتن منابع پایان نامه موضوعات جدید برای پایان نامه های فوق لیسانس و دکتری  شیوه جستجوی مقالات جدید

  شیوه جستجو فایل PDF پایان نامه ها  چگونه پایان نامه جدید دانلود کنیم؟

Print
14729 رتبه بندی این مطلب:
3/8
نظرات بسته شده است.

با تکمیل فرم زیر می توانید درخواست خود را به دانشیار ارسال نمایید. درخواست خود را به صورت کامل بنویسید. همچنین می توانید از طریق تلگرام و واتساپ با دانشیار در ارتباط باشید.

اطلاعات تماس شما

بازخورد شما

درباره دانشیار

سال 1388را می توان آغاز فعالیت گروه دانشیار در زمینه تحقیق و پژوهش دانست. ایجاد تغییر و شرایطی بهتر، قرار دادن پژوهشگران برمسیری آسان تر، آموزش، راهنمایی و مشاوره و حذف محدودیت‌ها، تحریم ها و هر آنچه مانعی جهت رشد علم ایجاد می کند، اهداف، آرمان و دلیلی است که باعث راه اندازی دانشیار شد. در دانشیار مشاور و راهنما هستیم و سعی داریم اطلاعات ارزشمندی را منتشر سازیم. اطلاعاتی که باعث تسریع پروسه تحقیق و پژوهش شود. خدمات تخصصی بسیاری در دانشیار ارائه می گردد. این خدمات به صورت ویژه به محققین، پژوهشگران و اعضای هیات علمی ارائه می شود.   ادامه مطلب

دی ان ان