پست های ویژه دانشیار

موضوع پایان نامه حسابداری

موضوع پایان نامه حسابداری


1.    توسعه حسابداری در دانشگاه‎های ایران
2.    تدوین مدل کیفی عوامل اثرگذار بر قیمت‎گذاری کیفیت اطلاعات حسابداری در ایران
3.    تأثیر پدیده نفرین برنده در نرخ‌شکنی بر تلاش حسابرس در انجام وظایف حسابرسی با استفاده از نظریه بازی‌ها
4.    بررسی تأثیر عدم شفافیت بانکی بر توانایی اعمال سیاست چشم‌پوشی توسط مقام نظارتی
5.    بررسی تأثیر نرخ مؤثر مالیاتی و کیفیت حاکمیت شرکتی بر فرار مالیاتی و فساد مالیاتی 
6.    تحلیل عاملی اکتشافی چالش‌ها و موانع پیاده‌سازی استانداردهای بین‌‌المللی گزارشگری مالی در ایران
7.    نقش نسبت‎های مالی تصویری در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها با استفاده از مدل شبکه‌های عصبی کانولوشن و مقایسه آن با مدل‌های سنتی
8.    عوامل اثرگذار بر سوگیری حسابرسان مالیاتی در قضاوت‌های حرفه‌ای
9.    اثر تعدیلگر تأمین مالی از محل افزایـش سرمایه و نوع مالکیت بر رابطه بین سیاست تقسیم سود و کیفیت گزارشگری مالی
10.    تأثیر سازوکار برون‌سازمانی حاکمیت شرکتی بر مخاطره ریزش قیمت سهام با تأکید بر کیفیت گزارشگری مالی و تخصص حسابرس در صنعت
11.    وجه نقد مازاد، ارزش شرکت و ریسک نقدشوندگی سهام در شرکت‌های دارای فرصت رشد یا محدودیت مالی
12.    تحلیل شبکه روابط گروه‌های حسابداری دانشگاه‌های دولتی ایران
13.    مروری بر مطالعات حسابرسی داخلی با رویکرد مدل‎سازی موضوعی
14.    تحلیل SWOT برای حرفه حسابرسی مستقل در ایران
15.    بررسی رابطه شاخص مسئولیت‌پذیری اجتماعی با قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری در مراحل چرخه عمر شرکت
16.    تأثیر محدودیت مالی بر رابطه بین وجه نقد مازاد با نقدشوندگی و استمرار معاملات سهام
17.    اثر متغیرهای اقتصادی و حسابداری بر تصمیم‌های مالی مدیران با نقش خطاهای شناختی، مبتنی بر رویکرد پویایی‌شناسی سیستم
18.    ویژگی‌های کمیته حسابرسی و خوانایی گزارش حسابرسی
19.    بررسی اثر تعدیل‌کننده توانایی مدیریت بر رابطه بین احساسات سرمایه‌گذاران و محافظه‌کاری حسابداری
20.    الگوی عوامل مؤثر بر گزارش‌دهی داخلی تخلف‌های مالی با تأکید بر پدیده تماشاگری
21.    شناسایی سنجه‌های غیرمالی با روش تحلیل تم
22.    بررسی سودمندی روش های انتخاب متغیر ریلیف و همبستگی در پیش‌بینی و شناسایی متغیرهای پیش بین بهینه تاثیرگذار بر سیاست جسورانه مالیاتی
23.    مدلسازی خطاهای گزارشگری مالی
24.    تدوین مدل حق الزحمه حسابرسی در ایران: شواهد اولیه مبتنی بر روندهای ترتیبی روش ترکیبی
25.    تاثیر اثربخشی حسابرسی داخلی و کیفیت گزارشگری مالی بر عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیر و حسابرس
26.    مطالعه رابطه تیپ شخصیتی، تجربه و جنسیت با توانایی کشف تقلب حسابرس (نقش میانجی شک و تردید حرفه‌ای) 
27.    هزینه‌یابی چرخه عمر: رویکرد نوین
28.    پیاده سازی نظام یارانه مستقیم و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی در چارچوب نظریه اقتصاد سیاسی (شواهد تجربی: بورس اوراق بهادار تهران)
29.    مطالعه‌ی تجربی نقش ارزش وثیقه ای دارائیها و ویژگی‌های دارائی‌های نامشهود در شرکت‌‌های با ارزش حقوق صاحبان سهام منفی
30.    نقش قدرت شرکت در ارتباط افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی و عملکرد پایداری
31.    نقش سازوکارهای نظارتی بر افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی 
32.    وضعیت حسابداری مدیریت استراتژیک در ایران: رویکرد تکنیکی-مدیریتی
33.    عملکرد مسئولیت اجتماعی و افشا اطلاعات زیست محیطی : آزمون نظریه توسعه پایدار با استفاده از منطق فازی
34.    ارائه الگوی جامع مدیریت سود مبتنی بر تفکر انتقادی با استفاد از روش ANP فازی
35.    پیش بینی تقلب صورت‌های مالی با استفاده از رویکرد کریسپ(CRISP)
36.    تأثیر مثبت‌نگری بر قضاوت حرفه‌ای حسابرسان

3065
رتبه بندی این مطلب:
2.7

با تکمیل فرم زیر می توانید درخواست خود را به دانشیار ارسال نمایید. درخواست خود را به صورت کامل بنویسید. همچنین می توانید از طریق تلگرام و واتساپ با دانشیار در ارتباط باشید.

اطلاعات تماس شما

بازخورد شما