X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI در دانشیار

 

موضوع پایان نامه تربیت بدنی

تربیت بدنی
1.    طراحی الگوی مدیریت فعالیت‌های فوق برنامه تربیت بدنی آموزش و پرورش ایران
2.    ارزیابی الگوی حاکم در تربیت بدنی مدارس از دیدگاه معلمان بر اساس معیارهای انجمن ملی ورزش و تربیت‌بدنی
3.    طراحی مدل سلامت دانش آموزان مبتنی بر ورزش با نگاه به افق 1404
4.    تدوین الگوی کارآمدی برنامه آموزشی مجازی درس تربیت بدنی در مدارس ( مطالعه موردی: همه گیری کووید-19)
5.    تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه تندرستی زنان
6.    ارائه الگویی برای تحلیل و مدیریت توسعه ورزش خانوادگی در ایران
7.    شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاه های دولتی ایران
8.    شناسایی و تبیین عوامل موثر بر توسعه اخلاق در ورزش دانشگاهی
9.    طراحی الگوی حمایت مالی ورزش همگانی کشور با استفاده از نظریة داده بنیاد
10.    شناسایی عوامل کلیدی و راهبردی تعالی ساز آینده مطلوب ورزش همگانی ایران
11.    طراحی الگوی پداگوژیکی برای پیاده‌سازی اهداف برنامه درس تربیت‌بدنی مدارس در دوران شیوع کوئید19
12.    شناسایی عدم قطعیت‌های تربیت‌بدنی و ورزش دانش‌آموزی در افق 1404
13.    ارائه‌ی الگوی نقش آفرینی دانشکده‌های علوم ورزشی کشور در ارتباط با جامعه
14.    الگوی توسعه عدالت آموزشی در رشته علوم ورزشی (مطالعه موردی دانشگاه جهرم)
15.    مقایسه ویژگی‌های سرسختی، منبع کنترل، اضطراب کرونا و تعیین ارتباط بین آنها در بانوان فعال و غیرفعال ورزشی
16.    مقاله مروری: بررسی نقش تصمیم‌گیری در عملکرد ورزشی
17.    تأثیر رویکرد آموزشی حس بازی بر تصمیم‌گیری، حمایت و اجرای مهارت‌های بسکتبال در دانش‌آموزان دختر
18.    ارتباط بین رفتار کنترلی معلم، ناکامی از نیازهای روان‌شناختی اساسی و بدرفتاری در کلاس تربیت‌بدنی
19.    تأثیر تمرینات تعادلی بر توجه پایدار پسران 7 تا 10 ساله با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی شهر کرمان
20.    تاثیرخطای ادراک بینایی و تعداد کوشش‌های تمرین بر تسهیل یادگیری مهارت حرکتی
21.    تأثیر بازخورد توجهی مسافت و زمان بر اقتصاد دویدن و درک فشار در افراد مبتدی
22.    تأثیر تجسم هدایت‌شده بر استرس ادراک‌شده و اضطراب رقابتی دختران بسکتبالیست
23.    پیش بینی رضا یتمندی از زندگی بر اساس استحکام ذهنی و سبک ها ی انگیزشی رقابتی در رزمیکاران
24.    اثربخشی بار شناختی تکلیف بر کارکردهای اجرایی زنان سالمند غیرفعال: تاکید بر تغییرپذیری محیط
25.    ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی پرسش‌نامة تصویرسازی حرکتی کودکان(MIQ-C)
26.    بررسی تاثیر شرکت در یک دوره فعالیت ورزشی تفریحی بر خودکارآمدی و تاب‌آوری دبیران تربیت‌بدنی
27.    خود شفقت‌ورزی و خطر اعتیاد به تمرین در دانشجویان
28.    پاسخ عوامل انعقادی به پروتکل های مختلف فعالیت تناوبی با شدت بالا در مردان جوان دارای اضافه وزن
29.    اثر سه هفته بازی در زمینهای کوچک همراه با محدودیت جریان خون بر شاخصهای عصبی و عملکردی بازیکنان فوتسال
30.    مقایسۀ اثر تمرینات با تختۀ تعادل و پیلاتس و ترکیبی بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند
31.    تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطح پلاسمایی آدروپین و شاخص مقاومت به انسولین در مردان دارای اضافه وزن
32.    تاثیرات برنامه ورزشی نود بر داوران فوتبال ایران
33.    بررسی رابطۀ سرمایۀ انسانی اعضای هیأت علمی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی
34.    مدلسازی و اولویت‌بندی موانع کسب میزبانی رویدادهای بزرگ بین‌المللی ورزشی در ایران
35.    معرفی ابزار ارزیابی عملکرد فدراسیونهای ورزشی
36.    تعیین شاخص‌های مؤثر بر الگوی فصلی بودن مقاصد گردشگری ورزشی مطالعۀ موردی؛ استان اردبیل

Print
63 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

درباره دانشیار

سال 1388را می توان آغاز فعالیت گروه دانشیار در زمینه تحقیق و پژوهش دانست. ایجاد تغییر و شرایطی بهتر، قرار دادن پژوهشگران برمسیری آسان تر، آموزش، راهنمایی و مشاوره و حذف محدودیت‌ها، تحریم ها و هر آنچه مانعی جهت رشد علم ایجاد می کند، اهداف، آرمان و دلیلی است که باعث راه اندازی دانشیار شد. در دانشیار مشاور و راهنما هستیم و سعی داریم اطلاعات ارزشمندی را منتشر سازیم. اطلاعاتی که باعث تسریع پروسه تحقیق و پژوهش شود. خدمات تخصصی بسیاری در دانشیار ارائه می گردد. این خدمات به صورت ویژه به محققین، پژوهشگران و اعضای هیات علمی ارائه می شود.   ادامه مطلب

عضویت در خبرنامه

دی ان ان