X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI در دانشیار

 

مسیر خدماتی دانشیار در چاپ مقالات علمی / ISI

پایان نامه جامعه شناسی

جامعه شناسی
1.    سید فخرالدین شادمان، ایستاده بر زمینِ زبان
2.    عوامل مرتبط با بروز تعارض بین زوجین بر اساس داده‌های پیمایش ملی خانواده در ایران
3.    تبیین رفتار کشاورزان در مواجهه با مساله کم آبی
4.    تأثیر نگرش و تقسیم کار جنسیتی روی فاصلۀ تولد اول تا دوم در شهر تهران
5.    بررسی تأثیر معنویت در محیط کار بر هویت ‌‌سازمانی با نقش میانجی سلامت ‌سازمانی و رفتار انحرافی
6.    مصرف فضا و بازتعریف زنانگی؛ مطالعۀ تجربۀ کافه‌‌نشینی زنان در شیراز
7.    دموکراسی و آموزش: آزمون دیدگاه‌های رقیب مطالعۀ تطبیقی داده‌های بینکشوری در دورۀ زمانی 1970 تا 2018
8.    سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی و شیوههای جلب مشارکت اعضا (مطالعۀ سازمان‌های مردم‌نهاد محیطزیستی تهران با رهیافت نظریۀ بنیادی)
9.    جدایی‌‌گزینی فضایی یا جدایی‌گزینی اجتماعی؟ بررسی مقایسه‌ای الگوهای ازدواج زنان مناطق بالا و پایین شهر همدان
10.    عملکرد کودکان در فعالیت‌های مشارکتی محیط‌زیستی؛ موردکاوی محلۀ سنبلستان اصفهان
11.    رابطۀ سبک‌های هویت با جهت‌گیری مذهبی در دانشجویان
12.    مطالعۀ تحولات نقشی و شادزیستی زنان روستایی
13.    تحلیل مشارکت اجتماعی دانشگاه‌ها در جامعه؛ با تأکید بر انتظارات جامعۀ محلی
14.    تحلیل تطبیقی - فازی شرایط علی و بسترهای نهادی - اجتماعی رقابت‌پذیری بین کشورهای نوظهور اقتصادی
15.    مطالعۀ کیفی برساخت هویت بدنی نوجوانان؛ دختران دبیرستانی شهرستان بروجرد1
16.    درک و فهم پدیدۀ کولبری در شهرستان بانه
17.    بررسی رابطۀ میزان دموکراسی و احساس شادمانی؛ مطالعۀ مقطعی - ملی
18.    سید فخرالدین شادمان، ایستاده بر زمینِ زبان
19.    عوامل مرتبط با بروز تعارض بین زوجین بر اساس داده‌های پیمایش ملی خانواده در ایران
20.    مطالعه تطبیقی کیفیت زندگی سالمندان ساکن در منزل و ساکن در سرای سالمندی در شهر همدان
21.    هم‌گرایی یا واگرایی؟ چگونگی نسبتِ گروه‌ها و سازمان‌های مذهبی و جامعه‌‌مدنی در خاورمیانه
22.    بیگانگی پست مدرن: در نقد فراموشی شباهت
23.    تبیین علل مؤثر و رفتار دوست دارمحیط زیست با تکیه بر نقش جنسیت در شهروندان شهر تهران
24.    تحلیل نظم اجتماعی در دورۀ صفوی با تکیه بر نظریۀ حکومت طبیعی شکنندۀ نورث و همکاران
25.    تحلیلی بر حضور و فعالیت پزشکان اروپایی در ایران عصر قاجار بر اساس مفهوم غریبه زیمل
26.    رهیافت جامعه‌شناختی نصر حامد ابوزید به مسئلۀ زن در جهان معاصر عرب
27.    تغییرات نهادی در نظام اقتصادی ایران در دورۀ شاه‌عباس اول صفوی و تأثیر آن بر فعالیت‌های تجاری(با تکیه بر آرای داگلاس ‌نورث) (996ق/1588 م ـ1038ق/1629م)
28.    نسبت نهضت آزادی ایران با تکثرگرایی و مداراجویی سیاسی؛ از پیروزی انقلاب تا تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (بهمن 1357 ـ آذر 1358)
29.    جنبش تنباکو و پیداییِ «مردم» در عرصۀ سیاست
30.    شکاف‌های اجتماعی اواخر دورۀ ساسانی و تأثیر آن در گریز لایه‌های زیرین جامعۀ ایرانی
31.    جمعیت اصفهان بین سده های 10 تا 13 ق/ 16 تا 19 م
32.    بررسی رابطه بین آگاهی تاریخی و هویت ملی شهروندان (مطالعه موردی شهر کرمانشاه)

Print
38 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

درباره دانشیار

سال 1390 را می توان آغاز فعالیت گروه دانشیار در زمینه تحقیق و پژوهش دانست. ایجاد تغییر و شرایطی بهتر، قرار دادن پژوهشگران برمسیری آسان تر، آموزش، راهنمایی و مشاوره و حذف محدودیت‌ها، تحریم ها و هر آنچه مانعی جهت رشد علم ایجاد می کند، اهداف، آرمان و دلیلی است که باعث راه اندازی دانشیار شد. در دانشیار مشاور و راهنما هستیم و سعی داریم اطلاعات ارزشمندی را منتشر سازیم. اطلاعاتی که باعث تسریع پروسه تحقیق و پژوهش شود. خدمات تخصصی بسیاری در دانشیار ارائه می گردد. این خدمات به صورت ویژه به محققین، پژوهشگران و اعضای هیات علمی ارائه می شود.   ادامه مطلب

عضویت در خبرنامه

دی ان ان