X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI در دانشیار

 

مسیر خدماتی دانشیار در چاپ مقالات علمی / ISI

پایان نامه پرستاری

پرستاری
1.    تاثیر فعالیت ورزشی هنگام دیالیز بر کیفیت خواب سالمندان تحت همودیالیز
2.    خود مدیریتی و تبعیت دارویی در سالمندان مبتلا به دیابت نوع دو در مراکز منتخب آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران
3.    ارزشیابی اثر آموزش خود مراقبتی به روش بازخورد محور بر شدت درد و کیفیت خواب افراد مبتلا به آرتریت روماتوئید
4.    سرمایه روان‌شناختی پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران
5.    تأثیر آموزش همتا بر اضطراب بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور: یک مطالعه نیمه تجربی
6.    بررسی انطباق بیمارستان امام خمینی تهران با استانداردهای بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار در همه‌گیری کووید- 19: یک مطالعه موردی
7.    وضعیت خودمراقبتی در سالمندان مبتلا به نارسایی قلبی بستری در بخش‌های مراقبت ویژه قلبی بیمارستان‌های دولتی شرق گیلان در سال 1399
8.    شایستگی و خودکارآمدی ارتباطی پرستاران اورژانس: یک مطالعه چند مرکزی
9.    پیش بینی درماندگی روان‌شناختی و تحمل ناکامی بر اساس نارسایی هیجانی در زنان مبتلا به سرطان پستان
10.    مقایسه‌ی فرهنگ ایمنی بیمار در پرستاران بیمارستان واسعی سبزوار بین سال‌های 1395 و 1398
11.    عوامل مرتبط با تمایل به فرزندآوری در زنان مراجعه کننده به پایگاه‌های سلامت شهر اراک، سال 1398
12.    تأثیر آموزش روان شناختی بر تاب‌آوری مراقبان خانوادگی مددجویان مبتلا به اختلال دو‌قطبی
13.    تأثیر اجرای برنامه شادکامی بر امید معتادان در حال ترک مراجعه کننده به بیمارستان روانپزشکی شهر زاهدان: یک مطالعه نیمه تجربی
14.    حمایت سازمانی ادراک شده و کیفیت زندگی کاری کارکنان عملیاتی مرکز اورژانس تهران در سال 1398
15.    کیفیت مراقبت‌های تسکینی از دیدگاه سالمندان مبتلا به سرطان بستری در بیمارستان فیروزگر در سال 1398: یک مطالعه مقطعی
16.    بهره‌وری و کیفیت زندگی کاری پرستاران اورژانس
17.    بررسی عوامل مرتبط با آگاهی، نگرش و عملکرد مادران نوپا در پیشگیری از حوادث خانگی
18.    ارتباط کارکرد خانواده با رفتارهای خود مراقبتی نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک، مراجعه کننده به کلینیک های دیابت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز- 1398
19.    الگوی تبیین فرسودگی شغلی براساس سرمایه‌های روان‌شناختی و خودتمایزیافتگی با میانجی‌گری ادراک مسئولیت اجتماعی در پرستاران دانشگاه علوم پزشکی تهران
20.    راهبردهای بهبود خودمراقبتی در زنان یائسه: یک مطالعه مروری روایتی
21.    اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ادراک بیماری و نشخوار فکری در بیماران مبتلا به سرطان رکتوم
22.    علل مراقبت‌های پرستاری ازدست‌رفته در بخش‌های اورژانس بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران: یک مطالعه توصیفی
23.    تاثیر درمان عقلانی – عاطفی - رفتاری بر افسردگی و اضطراب بیماران مبتلابه فشارخون بالا
24.    عوامل موثر بر خرید راهبردی خدمات سلامت در حوزه بیماریهای قلبی / عروقی( یک مطالعه کیفی)
25.    موانع یادگیری مبتنی برکار در محیط های بالینی از دیدگاه پرستاران و مدیران پرستاری
26.    عوامل موثر بر مهارت ارائه خبر بد به بیمار و همراهان(یک مقاله مروری)
27.    مقایسه تاثیر واقعیت مجازی و تنفس ریتمیک بر شاخص های فیزیولوژیک بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر
28.    بررسی تاثیر اجرای برنامه ترخیص از بیمارستان روی اضطراب مددجویان مبتلا به دیابت ملیتوس
29.    بررسی تاثیر به کارگیری تخته ارتباطی بر بعد ارتباطی کیفیت مراقبت پرستاری در بیماران دارای راه هوایی مصنوعی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
30.    تحلیل مفهوم تنش نقش در پرستاری با رویکرد واکر وآوانت
31.    بررسی ارتباط هوش هیجانی با مسئولیت‌پذیری اجتماعی در پرستاران
32.    مقایسه اثربخشی آموزش یوگا مبتنی بر ذهن آگاهی و مدیریت خود بر رفتارهای خودآسیب رسان نوجوانان

Print
31 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

درباره دانشیار

سال 1390 را می توان آغاز فعالیت گروه دانشیار در زمینه تحقیق و پژوهش دانست. ایجاد تغییر و شرایطی بهتر، قرار دادن پژوهشگران برمسیری آسان تر، آموزش، راهنمایی و مشاوره و حذف محدودیت‌ها، تحریم ها و هر آنچه مانعی جهت رشد علم ایجاد می کند، اهداف، آرمان و دلیلی است که باعث راه اندازی دانشیار شد. در دانشیار مشاور و راهنما هستیم و سعی داریم اطلاعات ارزشمندی را منتشر سازیم. اطلاعاتی که باعث تسریع پروسه تحقیق و پژوهش شود. خدمات تخصصی بسیاری در دانشیار ارائه می گردد. این خدمات به صورت ویژه به محققین، پژوهشگران و اعضای هیات علمی ارائه می شود.   ادامه مطلب

عضویت در خبرنامه

دی ان ان