X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI در دانشیار

 

مسیر خدماتی دانشیار در چاپ مقالات علمی / ISI

پایان نامه ریاضی

ریاضی
1.    تعمیم هایی از اطلاع کولبک-لیب لر بر اساس تابع بقا
2.    گروه‌‌های لی لورنتسی سوپر-اینشتینی سه بعدی
3.    پیش‌گویی فضایی-زمانی میدان‌های تصادفی نامانای تفکیک‌‌ناپذیر مبتنی بر تجزیه تاکر تانسور کوواریانس
4.    مدل بندی سری های زمانی ناپارامتری بر اساس داده های فازی
5.    کاربرد روش موجک لژاندر همراه با قانون مربعی گاوس در حل معادلات انتگرال - دیفرانسیل کسری
6.    یک مدل تصادفی برای حالت کلی اپیدمی چندمیزبانی براساس میانگین و واریانس
7.    استنباط محوری و بیزی در سیستم های منسجم نمایی تحت سانسور فزاینده
8.    روش بهینه سازی دو فازی مبتنی بر الگوریتم‌ های مکاشفه ای بیگ بنگ و سیاه چاله
9.    یک روش جدید برای حل مسائل شبکه های حمل ونقل چندکالایی و کران دار
10.    برآورد قابلیت اعتماد تنش-مقاومت چندمؤلفه‌ای بر اساس توزیع تاپ-لئون توانی
11.    ارائه الگوریتمی نوین برای حل مساله ساخت درخت فیلوژنتیک ریشه‌دار بر اساس سه‌تایی‌های ریشه‌دار ورودی
12.    زمان مورد انتظار آزمایش‏، برآوردیابی و پیش بینی برای توزیع لیندلی توانی بر اساس داده‌های سانسور شده‌ی فزاینده‌ی نوع دو با برداشت‌های دوجمله‌ای
13.    زیرجبر تفکیک‌پذیر تابعی C(X)
14.    روش عددی برای یک کلاس از معادله کسری انتگرال- دیفرانسیل کسری مرتبه متغییر با مشتقات کسری آتانگانا- بالینو-کاپوتو
15.    تعیین توابع منبع و شار مرزی مجهول در یک مساله نفوذ کسری-زمانی
16.    تحلیل بیزی مدل‌های رگرسیونی اقتصادسنجی فضایی
17.    بررسی پایداری شبکه عصبی BAM تاخیری دولایه براساس پارامترهای شبکه
18.    مقایسه‌‌ تصادفی در خانواده توزیع‌های آمیخته‌مقیاس چوله-نرمال چندمتغیره براساس ترتیب هسیان و برخی از کاربردهای آن
19.    ارزیابی کارایی ساختارهای دومرحله‌ای تحت شرایط رقابتی استکلبرگ و عدم قطعیت داده‌ها
20.    بررسی ویژگی‌هایی از عملگر‌های امید شرطی وزن‌دار
21.    مدل‌سازی رگرسیونی به روش تی لاسو بیزی
22.    فضاهای λ-نیم‌فشرده و λ-فشرده‌ی قوی
23.    بررسی پایداری دستگاهی از معادلات تابعی اویلر-لاگرانژ مکعبی در فضاهای 2-نرمدار ناارشمیدسی
24.    حل عددی یک مدل انتگرالی بلک شولز با استفاده از یک روش جدید مبتنی بر توابع پایه‌ای شعاعی و تفاضلات متناهی فشرده
25.    مترهای (alpha, beta) تعمیم یافته لندسبرگ ضعیف
26.    عدد رمزی یالی چند رنگی مسیرها
27.    تحلیل برآوردگر بیزی مورد انتظار و برآوردگر بیزی سلسله مراتبی برای پارامتر یک سیستم قابلیت اطمینان حاصل از توزع رایلی تحت نمونه سانسور فزاینده نوع دوم
28.    تعمیم الگوریتم بوخبرگر در جبرهای تفاضلی نسبت به ترتیب¬های چندگانه
29.    نتایجی در مورد صفر شدن برخی Ext-مدولهای خاص
30.    کلاسه‌بندی کلاف کروی مماس مجهز به ساختار تقریبا ب-مرتبط
31.    رده بندی‌ p-گروههای متناهی با گروه خودریختی های فرادوری
32.    پیش گویی نرخ بیکاری ایران بر اساس مدل‌های طولی از دیدگاه بیزی
33.    گراف پوچ‎ساز گروه‎های آبلی
34.    حل عددی معادلات انتگرال ولترا-فردهلم غیرخطی نوع اول با استفاده از چندجمله‌ای‌های لژاندر جایگزین
35.    حلقه های نیم- آرمنداریز و نیم- مک کوی

Print
34 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

درباره دانشیار

سال 1390 را می توان آغاز فعالیت گروه دانشیار در زمینه تحقیق و پژوهش دانست. ایجاد تغییر و شرایطی بهتر، قرار دادن پژوهشگران برمسیری آسان تر، آموزش، راهنمایی و مشاوره و حذف محدودیت‌ها، تحریم ها و هر آنچه مانعی جهت رشد علم ایجاد می کند، اهداف، آرمان و دلیلی است که باعث راه اندازی دانشیار شد. در دانشیار مشاور و راهنما هستیم و سعی داریم اطلاعات ارزشمندی را منتشر سازیم. اطلاعاتی که باعث تسریع پروسه تحقیق و پژوهش شود. خدمات تخصصی بسیاری در دانشیار ارائه می گردد. این خدمات به صورت ویژه به محققین، پژوهشگران و اعضای هیات علمی ارائه می شود.   ادامه مطلب

عضویت در خبرنامه

دی ان ان