X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI در دانشیار

 

مسیر خدماتی دانشیار در چاپ مقالات علمی / ISI

پایان نامه فلسفه

فلسفه
1.    انقلاب های علمی و پیشرفت: تأمّلی در فلسفه علم کوهن و بسکار
2.    «دمکراسی شهرستان‌گرا»: تحلیل تطبیقی «دمکراسی شهرستان‌گرا» و «دمکراسی پایتخت‌گرا» در «فلسفه سیاست» تکویل
3.    تحلیل عینیت علمی در مسأله ارزش‌باری علم
4.    بررسی دیدگاه امام محمد غزالی در باب نسبت اختیار و ضرورت علّی
5.    نقد و بررسی ابعاد انسان‌‌شناختی دعا از دیدگاه وینسنت برومر
6.    تبیین رابطۀ هنر و طبیعت در فلسفۀ شلینگ
7.    هم‌سنجی قاعده بسیط‌الحقیقه و عبارت عرفانی «إن مسمی الله احدی بالذات کلٌ بالأسماء»
8.    امکانات قوه حاکمه تأملی در صورت‌بندی طبیعت حقوقی در نزد کانت
9.    رویکرد هرمنوتیکی به یادگیری کوانتومی
10.    آزادی مثبت و لیبرالیسم در فلسفه سیاسی کانت
11.    مقایسه آرای دیونوسیوس مجعول و سهروردی درباره زیبایی
12.    نقد جماعت‌گرایانه از بحران اخلاقی مدرنیته: بررسی چگونگی ساخت یک جامعۀ اخلاقی در اندیشه مک اینتایر
13.    خوانش هگلی-لاکانیِ ژیژک از سوژه
14.    رابطه لذت و سعادت از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا
15.    ویژگی های اگزیستانسیال بدن در پدیدارشناسی مرلوپونتی
16.    نقش راجر اسکروتن در بسط زیبایی‌شناسی تحلیلی
17.    تاملی بر جایگاه جنسیت در هویت فرد: تشریح و نقد نظریه "ذات گرایی وحدت بخش" شارلوت ویت
18.    مطالعه تطبیقی آرای ژیل دلوز و نلسون گودمن در نقاشی و ادبیات مدرن با تمرکز بر مفهوم گریز از بازنمایی
19.    برهان حفره، جوهرگرایی خمینه ای و واقع گرایی وجودی
20.    بررسی انتقادی نسبت هنر سوررئالیسم با حقیقت با توجه به آراء هایدگر
21.    فیشته و قوام یافتنِ اجتماعیِ سوژه
22.    مسأله استقرا نزد هیوم
23.    تفسیر پیشگفتار هگل بر کتاب فلسفۀ حق و بررسی مؤلفه‌های اساسی فلسفۀ سیاسی او
24.    در باب اهمیت نقاشی: خوانشی پدیدارشناختی از نقاشی ایرانی با نگاه به آرای استیون کروئل و پاول کراودر
25.    واکاوی نگرش دلوز درباره هستی انسان و نسبت آن با مخاطب در هنر تعاملی
26.    جایگاه مفروضات غیرتجربی در علم و تبعات آن بر ایده علم دینی-بومی
27.    تفسیر استعلایی هوسرل از فلسفۀ هیوم
28.    لِم های فلسفی ساختن هنر از منظر دریدا
29.    محمد بن زکریای رازی: فیلسوف دگراندیش یا طبیب فیلسوف‌نما
30.    خدا در فلسفه افلاطون
31.    تبیین ضرورت بکارگیری مشاوره فلسفی در معنادرمانی
32.    تعیّن ناقص و رئالیسم علمی

Print
36 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

درباره دانشیار

سال 1390 را می توان آغاز فعالیت گروه دانشیار در زمینه تحقیق و پژوهش دانست. ایجاد تغییر و شرایطی بهتر، قرار دادن پژوهشگران برمسیری آسان تر، آموزش، راهنمایی و مشاوره و حذف محدودیت‌ها، تحریم ها و هر آنچه مانعی جهت رشد علم ایجاد می کند، اهداف، آرمان و دلیلی است که باعث راه اندازی دانشیار شد. در دانشیار مشاور و راهنما هستیم و سعی داریم اطلاعات ارزشمندی را منتشر سازیم. اطلاعاتی که باعث تسریع پروسه تحقیق و پژوهش شود. خدمات تخصصی بسیاری در دانشیار ارائه می گردد. این خدمات به صورت ویژه به محققین، پژوهشگران و اعضای هیات علمی ارائه می شود.   ادامه مطلب

عضویت در خبرنامه

دی ان ان