X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI

راه های ارتباطی با دانشیار

انجام کارهای آماری پایان نامه روانشناسی

انجام کارهای آماری پایان نامه روانشناسی

در دانشیار تحلیل آماری و یا فصل چهار پایان نامه توسط متخصصین رشته آمار و ریاضی بصورت تضمینی انجام می شود. فصل 4 براساس درخواست پژوهشگر به زبان فارسی و انگلیسی نوشته می شود. توجه داشته باشید که انجام فصل 4 کلیه رشته های علمی بخصوص روانشناسی، آموزش زبان انگلیسی، حسابداری، اقتصاد و امورمالی پذیرفته می شود.


جهت ثبت سفارش ابتدا باید اطلاعات کاملی درخصوص پروژه خود به دانشیار ارسال نمایید. این اطلاعات شامل فصل اول، فصل سوم و داده های پژوهش است. پس از بررسی این اطلاعات توسط متخصصین دانشیار، هزینه انجام فصل چهار و یا پروژه تحلیل آماری برآورد می شود.

 

اطلاعات تماس با دانشیار
تلفن: 09173915286
ایمیل: info@danrc.com

Print
3467 رتبه بندی این مطلب:
5/0
دی ان ان