X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI

موضوع پایان نامه ادبیات عربی

موضوع پایان نامه ادبیات عربی

ادبیات عربی
1.    الإحالة ودورها فی اتساق القصیدة: قصیدة «عذاب الحلاج» لعبدالوهاب البیاتی أنموذجا
2.    آلیات الربط السینمائی فی اشعار ورود الموسوی (دیوان وَشْم عَقارب نموذجاً)
3.    المرأة الجاهلیة والحروب القبلیة
4.    دراسة الفضاء النصی لشعر معد الجبوری: قراءة فی قصیدة حیث یعود النهر وفق منهج شکری
5.    دراسة ظاهرة «البولیفونیة» فی القصیدة السردیة-الدرامیة الحدیثة حسب نظریة باختین الحواریة
6.    الصورة الفنیة قدیما وحدیثا بین عبد القاهر الجرجانی و«جابر عصفور»، الاستعارة نموذجا
7.    مستویات تحلیل الخطاب فی ضوء نظریة الاتصال (دراسة فی قصیدة «ارحل وعارک فی یدیک» لفاروق جویدة)
8.    لامیة الترک لهمام التبریزی: دراسة أسلوبیة
9.    کاربست نظریه نشانه‌شناسی مایکل ریفاتر در تحلیل قصیده «خُذ وردةَ الثَّلج خُذ القیروانیة» سعدی یوسف
10.    بوطیقای روایت در چکامه «سمفونی کولی» اثر عبدالوهاب بیاتی
11.    نقش تصویرسازی در انتقال عنصر عاطفه در سروده‌های فلسطینی أدونیس (نمونه‌های موردی: «الرأس و‌النهر»، «اسماعیل» و «الوقت»)
12.    تحلیل نقش تصاویر ارجاع‌دهنده در فرایند تمرکززدایی داستان‌های کودکانه یعقوب شارونی
13.    تحلیل سبکی واژگان دیوان سماء فی خوذة از عدنان الصائغ
14.    خزانة الخیال: گنجینه‌‏ای از جمال ادبی عصر صفوی
15.    بررسی زبان‌شناختی آیات ارث از نگاه محمد شحرور
16.    رابطه زبان و واقعیت در تحلیل مفهوم تبعیدگاه در زبان شعری عزالدین المناصرة
17.    اهمیت ترجمه صحیح واژگان در یافتن مرجع ضمیر (با محوریت آیه 35 سورة واقعه)
18.    تجليات المنحى الوجودي السارتري في شخصية البطل؛ رواية مسری الغرانيق في مدن العقيق نموذجًا
19.    دراسةُ الاستعارة المفاهيمية للصور الحيوانية في الأمثال الشعبية الفلسطينية وفقاً لنظرية "لايكوف "و "جونسون"
20.    دراسة اكتساب مهارة المحادثة من منظور فرضية "المصفاة الوجدانية" لدى طلاب قسم اللغة العربية بجامعة شيراز
21.    بازشناسی مؤلفه‌های دگردیسی در ترجمۀ ابن عربشاه از مرزبان‌نامه با تکیه بر الگوی وینه و داربلنه
22.    واکاوی گرایش‌های ریخت‌شکنانه در ترجمۀ عربی محمد نورالدین از رباعیات خیام با تکیه بر دیدگاه آنتوان برمن
23.    بازتاب جلوۀ مؤلفه‌های زبان عامیانه در ترجمه (مطالعۀ موردی: مجموعه‌داستان «الحب فوق هضبة الهرم»)
24.    واکاوی چندمعنایی واژگانی و نحوی در ترجمه‌های معاصر قرآن کریم
25.    نقش استعاره‌های مفهومی در ترجمۀ صحیفۀ سجّادیه از منظر زبان‌شناسی شناختی و الگوی لیکاف و جانسون
26.    نقد ترجمۀ فارسی منتخب آثار جبران در کتاب «حمّام روح» بر پایۀ مدل نظری گارسس
27.    واکاوی دیدگاه‌های نقدی یوسف حسین بکّار دربارۀ ترجمه‌های عربی رباعیات خیام براساس نظریّۀ گرایش‌های ریخت‌شکنانۀ «آنتوان برمن»
28.    بررسی استراتژی‌های به‌کار گرفته شده در دوبلۀ عربی تابوهای سریال مختارنامه
29.    آسیب‌شناسی انتقال چندلایگی دلالتی در تعریب اشعار حافظ براساس نظریۀ تغییرات صوری کتفورد (بررسی موردی ترجمه‌های الشواربی و عباس زلیخه)
30.    نقد ترجمۀ عربی عادل عبد المنعم سویلم از رمان «مدیر مدرسه» در پرتوی نظریۀ وینه و داربلینه
31.    ناهنجاری‌های دستوری- معنایی از دیدگاه لارنس ونوتی در رابطه با دو ترجمۀ مهدی سرحدی و موسی اسوار از رمان عیسی إبن الإنسان
32.    نقد واژگانیِ ترجمۀ شیخ عبدالحق محدّث دهلوی از فتوح‌الغیب (با تکیه بر سطح معنایی- لغوی گارسس)

Print
406 رتبه بندی این مطلب:
3/5

می توانید درخواست خود را از طریق اینستاگرام به دانشیار بفرستید و یا فرم زیر را تکمیل نمایید. 

 دانشیار دانشیار

درباره دانشیار

سال 1388را می توان آغاز فعالیت گروه دانشیار در زمینه تحقیق و پژوهش دانست. ایجاد تغییر و شرایطی بهتر، قرار دادن پژوهشگران برمسیری آسان تر، آموزش، راهنمایی و مشاوره و حذف محدودیت‌ها، تحریم ها و هر آنچه مانعی جهت رشد علم ایجاد می کند، اهداف، آرمان و دلیلی است که باعث راه اندازی دانشیار شد. در دانشیار مشاور و راهنما هستیم و سعی داریم اطلاعات ارزشمندی را منتشر سازیم. اطلاعاتی که باعث تسریع پروسه تحقیق و پژوهش شود. خدمات تخصصی بسیاری در دانشیار ارائه می گردد. این خدمات به صورت ویژه به محققین، پژوهشگران و اعضای هیات علمی ارائه می شود.   ادامه مطلب

دی ان ان