X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI در دانشیار

 

موضوع پایان نامه ادبیات عرفانی

موضوع پایان نامه ادبیات عرفانی

 

ادبیات عرفانی
1.    بررسی تذکرة‏الأولیا و مثنوی‏های عطار براساس نظریة بیش‏متنیت ژنت
2.    رویکرد عرفانی مولوی به‎ ‎حدیث لیلةالتعریس و بازتاب آن در منابع اسلامی
3.    بررسی فرایند نسب‌سازی شیخ صفی‌الدین اردبیلی از نسخة ابن‌بزاز تا دست‌کاری‌های طریقتی و سلطنتی‎ ‎و بازتاب آن در منابع صفوی
4.    شطح سبحانیِ بایزید در ترازوی نقد صوفیان ‏(بررسی تاریخی شطح سبحانیِ بایزید و آرای شمس در این باره)‏
5.    جبر و اختیار از منظر عرفان و کلام
6.    واگرایی سنّت و مدرنیته در شعر عرفانی ـ عاشورایی قاجار ‏‏(با تکیه بر گنجینة‌‌الأسرار عمّان سامانی)‏
7.    بررسی تطبیقی آرای مولوی و ابن‌عربی در باب احوال مشاهده و یقین
8.    دلایل شمس تبریزی ستیزیِ قونویان و درنگی بر فرجام کار وی
9.    شیوة شکل‏گیری اصول یازده‏گانة سلسلۀ نقشبندیه در متون بازمانده از بزرگان این طریقت از آغاز تا رشحات عین الحیات
10.    بررسی درستی انتساب بحر المحبة فی اسرار المودة فی اسرار المودة ‏به ابوالفتوح احمد یا ابوحامد محمد غزالی
11.    تحلیل روان‏شناختی مثنوی معنوی براساس رویکرد پذیرش و تعهد
12.    بازنمایی و تحلیل ساختارهای مردم گرایی در سیرۀ عملی و نظری ابوسعید ابوالخیر با رویکرد نظریۀ خودشکوفایی آبراهام مزلو
13.    بررسی و تحلیل کارکرد پادگفتمانی در داستان شیخ صنعان
14.    گره‌گشایی معنایی ـ ساختی از یک غزل پیچیدۀ حافظ
15.    نسبت‌ سلوک و شهود در عرفان مولانا
16.    واکاوی خوانش تصویری خورشید از گزارۀ عقل فعال و نورالانور در رساله های رمزی سهروردی
17.    واکاوی رویکرد روان شناختیِ تصوف در پژوهش‌های شرق‌شناسان
18.    از قوس هرمنوتیکی ریکور تا نوبت‌های سه‌گانۀ تأویلی در اندیشه و آثار عین‌القضات همدانی
19.    الگویی برای تحلیل فرایند شکل گیری زبان عرفانی از دستگاه زبان قرآنی
20.    بررسی مقایسه‌ای انگارۀ مکاشفه در عرفان روزبهان بقلی و هیلدگارد بینگنی
21.    تحلیل معرفت‌شناختی کرامات شیخ احمد جام ژنده پیل
22.    تعامل و تقابل عطار با مبانی عرفان فلسفی
23.    رهیافت های تحلیلی- انتقادی مولوی در علم و عالم شناسی
24.    معرفی الهی‌نامه حسینی شیرازی و اثرپذیری وی از مثنوی معنوی
25.    از نظریه خلق و کسب ابوالحسن اشعری تا طرد و قبول ابلیس از دیدگاه سنایی
26.    ساختار، ویژگی‏‏ها و کارکردهای ژانر طبقات‏‏‏‏الصوفیه با تأکید بر طبقات‏الصوفیة سُلمی و خواجه عبدالله انصاری
27.    بازخوانی تحلیلی بایستگی استاد طریقت در سیروسلوک عرفانی با تأکید بر مثنوی معنوی
28.    تحلیل گفتمان رابطۀ انسان و خدا در مناجات‌نامۀ خواجه‌ عبدالله انصاری
29.    ماجرای دو اشک در شرح دو بیت از غزلیات حافظ
30.    نشانه‌شناسی تمثیل «طوطی و بازرگانِ» مثنوی برپایة نظریة مایکل ریفاتر
31.    بازشناسی تحلیلی تأویل آیۀ «ألست» در زبان صوفیانه و معنای آن در گسترۀ تفسیر

Print
42 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

درباره دانشیار

سال 1388را می توان آغاز فعالیت گروه دانشیار در زمینه تحقیق و پژوهش دانست. ایجاد تغییر و شرایطی بهتر، قرار دادن پژوهشگران برمسیری آسان تر، آموزش، راهنمایی و مشاوره و حذف محدودیت‌ها، تحریم ها و هر آنچه مانعی جهت رشد علم ایجاد می کند، اهداف، آرمان و دلیلی است که باعث راه اندازی دانشیار شد. در دانشیار مشاور و راهنما هستیم و سعی داریم اطلاعات ارزشمندی را منتشر سازیم. اطلاعاتی که باعث تسریع پروسه تحقیق و پژوهش شود. خدمات تخصصی بسیاری در دانشیار ارائه می گردد. این خدمات به صورت ویژه به محققین، پژوهشگران و اعضای هیات علمی ارائه می شود.   ادامه مطلب

عضویت در خبرنامه

دی ان ان