X

پست های ویژه دانشیار

موضوع پایان نامه ادبیات عرفانی

موضوع پایان نامه ادبیات عرفانی

 

ادبیات عرفانی
1.    بررسی تذکرة‏الأولیا و مثنوی‏های عطار براساس نظریة بیش‏متنیت ژنت
2.    رویکرد عرفانی مولوی به‎ ‎حدیث لیلةالتعریس و بازتاب آن در منابع اسلامی
3.    بررسی فرایند نسب‌سازی شیخ صفی‌الدین اردبیلی از نسخة ابن‌بزاز تا دست‌کاری‌های طریقتی و سلطنتی‎ ‎و بازتاب آن در منابع صفوی
4.    شطح سبحانیِ بایزید در ترازوی نقد صوفیان ‏(بررسی تاریخی شطح سبحانیِ بایزید و آرای شمس در این باره)‏
5.    جبر و اختیار از منظر عرفان و کلام
6.    واگرایی سنّت و مدرنیته در شعر عرفانی ـ عاشورایی قاجار ‏‏(با تکیه بر گنجینة‌‌الأسرار عمّان سامانی)‏
7.    بررسی تطبیقی آرای مولوی و ابن‌عربی در باب احوال مشاهده و یقین
8.    دلایل شمس تبریزی ستیزیِ قونویان و درنگی بر فرجام کار وی
9.    شیوة شکل‏گیری اصول یازده‏گانة سلسلۀ نقشبندیه در متون بازمانده از بزرگان این طریقت از آغاز تا رشحات عین الحیات
10.    بررسی درستی انتساب بحر المحبة فی اسرار المودة فی اسرار المودة ‏به ابوالفتوح احمد یا ابوحامد محمد غزالی
11.    تحلیل روان‏شناختی مثنوی معنوی براساس رویکرد پذیرش و تعهد
12.    بازنمایی و تحلیل ساختارهای مردم گرایی در سیرۀ عملی و نظری ابوسعید ابوالخیر با رویکرد نظریۀ خودشکوفایی آبراهام مزلو
13.    بررسی و تحلیل کارکرد پادگفتمانی در داستان شیخ صنعان
14.    گره‌گشایی معنایی ـ ساختی از یک غزل پیچیدۀ حافظ
15.    نسبت‌ سلوک و شهود در عرفان مولانا
16.    واکاوی خوانش تصویری خورشید از گزارۀ عقل فعال و نورالانور در رساله های رمزی سهروردی
17.    واکاوی رویکرد روان شناختیِ تصوف در پژوهش‌های شرق‌شناسان
18.    از قوس هرمنوتیکی ریکور تا نوبت‌های سه‌گانۀ تأویلی در اندیشه و آثار عین‌القضات همدانی
19.    الگویی برای تحلیل فرایند شکل گیری زبان عرفانی از دستگاه زبان قرآنی
20.    بررسی مقایسه‌ای انگارۀ مکاشفه در عرفان روزبهان بقلی و هیلدگارد بینگنی
21.    تحلیل معرفت‌شناختی کرامات شیخ احمد جام ژنده پیل
22.    تعامل و تقابل عطار با مبانی عرفان فلسفی
23.    رهیافت های تحلیلی- انتقادی مولوی در علم و عالم شناسی
24.    معرفی الهی‌نامه حسینی شیرازی و اثرپذیری وی از مثنوی معنوی
25.    از نظریه خلق و کسب ابوالحسن اشعری تا طرد و قبول ابلیس از دیدگاه سنایی
26.    ساختار، ویژگی‏‏ها و کارکردهای ژانر طبقات‏‏‏‏الصوفیه با تأکید بر طبقات‏الصوفیة سُلمی و خواجه عبدالله انصاری
27.    بازخوانی تحلیلی بایستگی استاد طریقت در سیروسلوک عرفانی با تأکید بر مثنوی معنوی
28.    تحلیل گفتمان رابطۀ انسان و خدا در مناجات‌نامۀ خواجه‌ عبدالله انصاری
29.    ماجرای دو اشک در شرح دو بیت از غزلیات حافظ
30.    نشانه‌شناسی تمثیل «طوطی و بازرگانِ» مثنوی برپایة نظریة مایکل ریفاتر
31.    بازشناسی تحلیلی تأویل آیۀ «ألست» در زبان صوفیانه و معنای آن در گسترۀ تفسیر

Print
961 رتبه بندی این مطلب:
2/3
نظرات بسته شده است.

با تکمیل فرم زیر می توانید درخواست خود را به دانشیار ارسال نمایید. درخواست خود را به صورت کامل بنویسید. همچنین می توانید از طریق تلگرام و واتساپ با دانشیار در ارتباط باشید.

اطلاعات تماس شما

بازخورد شما

درباره دانشیار

سال 1388را می توان آغاز فعالیت گروه دانشیار در زمینه تحقیق و پژوهش دانست. ایجاد تغییر و شرایطی بهتر، قرار دادن پژوهشگران برمسیری آسان تر، آموزش، راهنمایی و مشاوره و حذف محدودیت‌ها، تحریم ها و هر آنچه مانعی جهت رشد علم ایجاد می کند، اهداف، آرمان و دلیلی است که باعث راه اندازی دانشیار شد. در دانشیار مشاور و راهنما هستیم و سعی داریم اطلاعات ارزشمندی را منتشر سازیم. اطلاعاتی که باعث تسریع پروسه تحقیق و پژوهش شود. خدمات تخصصی بسیاری در دانشیار ارائه می گردد. این خدمات به صورت ویژه به محققین، پژوهشگران و اعضای هیات علمی ارائه می شود.   ادامه مطلب

دی ان ان