X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI موسسه چاپ مقاله دانشیار

 

نحوه تنظیم چکیده

نحوه تنظیم چکیده

 

درآمد
چکیده را میتوان ابزاری برای آگاهیرسانی جاری دانست. این در حالی است که کاربرد آن به عنوان ابزار جستجوی گذشته نگر نیز کماکان پابرجاست. از آن جا که نشریات به هر زبانی سعی دارند تا از طریق انتشار چکیده انگلیسی موانع زبانی را برطرف سازند لذا در اغلب اوقات چکیده به استفاده کنندگان امکان میدهد تا اطلاعات موجود به زبانهای دیگر را نیز شناسایی کنند. یک چکیده مناسب به خوانندگان در جهت دستیابی به ایدهای پایه از محتوای منبع اطلاعاتی کمک میکند. در این راستا حداقل سه کاربرد برای چکیده متصور است:

{می توانید کتاب "دستنامه چگونگی تنظیم چکیده در نشریات ادواری" را از بخش "فایل ها برای دانلود" در قسمت زیر دریافت نمایید.}

Print
2473 رتبه بندی این مطلب:
5/0

فایل ها برای دانلود

دی ان ان