X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI

راه های ارتباطی با دانشیار

ضریب تاثیر جعلی را چگونه تشخیص دهیم

ضریب تاثیر جعلی را چگونه تشخیص دهیم

ایمپکت فکتورهای دریافت شده از موسسات بی نام و نشان

ضریب تاثیر جعلی نویسندگان ایرانی را به اشتباه می اندازد. باید توجه داشت که ضریب تاثیر اعلام شده در وبسایت برخی از مجلات از موسسات بی نام و نشان دریافت شده است. این ضریب تاثیر به موسسه ISI مربوط نیست و چاپ مقاله در چنین مجلاتی هیچ امتیازی به همراه ندارد.

نمونه "Academia Journal of Scientific Researc"

در هفته گذشته نویسنده یک مقاله علمی با دانشیار تماس گرفت مقاله او از مجله Academia Journal of Scientific Research پذیرش گرفته بود و مجله از او خواسته بود که مبلغ 600 دلار را جهت چاپ مقاله پرداخت نماید. با توجه به اینکه "پرداخت هزینه چاپ مقالات علمی" یکی از خدمات دانشیار است، درخواست را پذیرفتیم.

پس از بررسی متوجه شدیم که این مجله ISI نیست به همین خاطر با نویسنده تماس گرفتیم و از او دلیل چاپ مقاله را پرسیدیم. متوجه شدیم که ضریب تاثیر اعلام شده باعث گردیده او به اشتباه فکر کنند که این مجله ISI است و حاضر بود مبلغ بالایی را جهت چاپ مقاله پرداخت نماید.

در تصویر زیر وبسایت مجله Academia Journal of Scientific Research قابل مشاهده است. همانطور که در تصویر می بینید ضریب تاثیر مجله 0.351 است. این مجله از موسسه ای غیر از ISI ضریب تاثیر گرفته است. این ضریب تاثیر در ایران هیچ گونه اعتبار و ارزشی ندارد.

ضریب تاثیر جعلی

تصویر 1: وبسایت مجله

در دو تصویر زیر نیز نامه پذیرش و فاکتور ارسالی (مربوط به 600 دلار) قابل مشاهده است.

ضریب تاثیر جعلی

تصویر2: نامه پذیرش دریافت شده

 

ضریب تاثیر جعلی

تصویر 3: پیش فاکتور جهت پرداخت 600 دلار

نویسنده: دکتر مجید عقلمند (مدیر دانشیار)

Print
6388 رتبه بندی این مطلب:
3/0
دی ان ان