X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI در مجله Geotechnical Testing Journal

چاپ مقاله ISI در مجله Geotechnical Testing Journal

مقاله با عنوان The Effect of Clay Ratio on Erosion Resistance ... توسط گروه دانشیار در مجله Geotechnical Testing Journal چاپ شد. این مجله توسط ASTM چاپ می شود و معتبرترین مجله جهان در حوزه ژئوتکنیک است. 

اطلاعات مربوط به این مقاله به صورت زیر می باشد:

مدت زمان داوری: 14 ماه

تعداد دفعات ویرایش: یک مرتبه

انتخاب مجله: برعهده دانشیار

تنظیم فرمت مقاله: برعهده دانشیار

ثبت نام مقاله: برعهده دانشیار

مکاتبه با دفتر مجله و پیگیری تا دریافت پاسخ نهایی: برعهده دانشیار

ترجمه ایمیل های دریافت شده از سوی مجله: برعهده دانشیار

پاسخ به داورها: برعهده نویسنده تنظیم فرمت پاسخ به صورت حرفه ای و به زبان انگلیسی توسط دانشیار انجام شده است. 

مکاتبات مربوط به حقوق نویسنده و ناشر و تایید فرمت نهایی: برعهده دانشیار

هزینه دریافتی مجله: مجله بابت چاپ مقاله هیچ گونه هزینه ای دریافت نکرده است. 

 

 

تصویر زیر ایمیل پذیرش مقاله را که توسط سردبیر ارسال گردیده است را نشان می دهد. این ایمیل به دفتر دانشیار ارسال گردیده است. همچنین تصویر دوم پروسه مقاله را در سیستم مجله نشان می دهد. در این تصویر تاریخ های مهم با رنگ قرمز مشخص شده است. می توانید تاریخ اولین ارسال را به همراه تاریخ دریافت پذیرش مشاهده نمایید. 

 

چاپ مقاله ISI

 

 

چاپ مقاله ISI

 

 

نویسنده: دکتر مجید عقلمند (مدیر دانشیار)

Print
1663 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
نظرات بسته شده است.

با تکمیل فرم زیر می توانید درخواست خود را به دانشیار ارسال نمایید. درخواست خود را به صورت کامل بنویسید. همچنین می توانید از طریق تلگرام و واتساپ با دانشیار در ارتباط باشید.

اطلاعات تماس شما

بازخورد شما

درباره دانشیار

سال 1388را می توان آغاز فعالیت گروه دانشیار در زمینه تحقیق و پژوهش دانست. ایجاد تغییر و شرایطی بهتر، قرار دادن پژوهشگران برمسیری آسان تر، آموزش، راهنمایی و مشاوره و حذف محدودیت‌ها، تحریم ها و هر آنچه مانعی جهت رشد علم ایجاد می کند، اهداف، آرمان و دلیلی است که باعث راه اندازی دانشیار شد. در دانشیار مشاور و راهنما هستیم و سعی داریم اطلاعات ارزشمندی را منتشر سازیم. اطلاعاتی که باعث تسریع پروسه تحقیق و پژوهش شود. خدمات تخصصی بسیاری در دانشیار ارائه می گردد. این خدمات به صورت ویژه به محققین، پژوهشگران و اعضای هیات علمی ارائه می شود.   ادامه مطلب

دی ان ان