X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI

راه های ارتباطی با دانشیار

لیست ژورنال های رایگان ISI

لیست ژورنال های رایگان ISI

لیست مجله های رایگان ISI

می توان گفت تقریبا 80 درصد از مجلات ISI رایگان هستند و هیچ هزینه ای بابت چاپ مقاله دریافت نمی کنند.

برخی از این مجله به صورت دسترسی باز منتشر می شوند. تصمیم درخصوص دسترسی باز بودن مقاله در مرحله نهایی چاپ مشخص می شود و تاثیری بر روند داوری ندارد.

پس از اینکه مقاله را به مجله می فرستیم وارد پروسه داوری می شود. داوران نظرات خود را درخصوص مقاله به دفتر مجله می فرستند. سردبیر نیز براساس نظر داوران در خصوص پذیرش و یا رد مقاله تصمیم می گیرد.

زمانی که یک مقاله پذیرش می گیرد از نویسنده می خواهند در خصوص شیوه انتشار مقاله تصمیم بگیرد.

ممکن است نویسنده بخواهد مقاله به صورت رایگان در اختیار تمامی خوانندگان قرار گیرد در این صورت شیوه انتشار دسترسی باز را انتخاب می کند و هزینه مربوط به آن را پرداخت می نماید.

همچنین ممکن است نویسنده مایل به دسترسی باز شدن مقاله نباشد و مقاله به همان صورت دسترسی بسته باقی بماند و خوانندگان برای دانلود مقاله مجبور به پرداخت هزینه خواهند شد. 

انتخاب شیوه نشر مقاله تاثیری در روند داوری ندارد. 

در دانشیار مقالات به مجلاتی ارسال می گردد که هیچ هزینه ای دریافت نمی کنند و به این صورت به نویسنده هزینه ی اضافه تحمیل نمی شود.

لیست زیر مربوط به مجلات نمایه شده در پایگاه ISI است. که براساس حوزه و رشته علمی تفکیک شده است. این لیست بروزترین لیست مجلات ISI می باشد. 

 

چاپ مقاله در مجلات علمی/ISI یکی از خدمات ارائه شده در دانشیار است. پژوهشگران می توانند چاپ مقالات خود را به دانشیار بسپارند. کسب اطلاعات بیشتر.

پست های مرتبط:

 

داوری مقالات ISI

چاپ مقاله در مجله q1

چاپ مقاله

Print
6152 رتبه بندی این مطلب:
3/2
دی ان ان