اخبار دانشیار

اخبار دانشیار

Landscape Specialized English Texts

Sima Pouya (Ph.D) & Mohammad Reza Taheri (Ph.D)

مجید عقلمند 0 980 رتبه مطلب: بدون رتبه

Nowadays, English language is the common language among researchers. New findings in each scientific domain are typically published in English. Furthermore, articles presented in international conferences or published in scientific journals, valid university textbooks, scientific data and documents, etc. might attract more audience when published in English language. That is why most of researchers and authors regard English language as priority in their manuscripts.

مستندنگاری نمد استان چهارمحال و بختیاری

لیلا زمانی سورشجانی، دکتر ایمان زکریایی کرمانی

مجید عقلمند 0 1807 رتبه مطلب: 5.0

صنایع‌دستی جلوه‌هایی از فرهنگ درخشان گذشته‌ی ایرانیان است که بی‌تردید فصلی بااهمیت از تاریخ هنر سرزمین ما را تشکیل می‌دهد و همواره مطالعه درباره صنایع‌دستی ایران همواره بخشی از دل‌مشغولی پژوهشگران و دانشجویان بوده است. هنر صناعی نمدمالی یکی از قدیمی‌ترین هنرهای اقوام ساکن نجد ایران است، کشف نمدهای پازیریک و سنگ‌نگاره‌های تخت جمشید از قدیمی‌ترین مستندات نمد است. نمد و نمدمالي در چهارمحال و بختياري که به لحاظ بهره‌مندي از بسترها وزندگی متكي به دام‌پروری و نيز کوچ‌های طولاني، اقليم سرد و كوهستاني قدمت طولاني دارد. از دیرباز ...

رابطه مدیریت کیفیت و اثر بخشی در مدارس

فاطمه محمودی خاتون آبادی

مجید عقلمند 0 1724 رتبه مطلب: بدون رتبه

سال هاي زيادي از مطرح شدن فرهنگ مديريت كيفيت فراگير (TQM) در جهان مي گذرد و چندي است كه در محافل صنعتي و تجاري كشور ما نيز مورد بحث قرار مي گيرد. مديريت كيفيت فراگير، به مجموعه تلاشهايي گفته مي شود كه جهت پيشبرد و بهبود كيفيت در يك سازمان صورت مي گيرند. مديريت كيفيت جامع روش انجام دادن كار مبتني بر همياري است براي بهبود مداوم كيفيت و بهره وري در سازمان، از قابليت ها و استعدادهاي گروه مديران و گروه كاركنان بهره مي گيرد.

متون تخصصی علوم زمین

دکتر رضا طلایی - مجید عقلمند

مجید عقلمند 0 1837 رتبه مطلب: 3.0

آشنایی با متون تخصصی انگلیسی در رشته های مختلف، به ویژه در رشته های علوم پایه ضروری است چرا که اکثر منابع علمی به زبان انگلیسی است. هرچند در گرایشات مختلف علوم زمین از جمله زمین شناسی کتب با ارزش زیادی به زبان فارسی تألیف و ترجمه شده است، اما حجم این منابع در مقابل حجم عظیم منابع منتشر شده به زبان انگلیسی بسیار اندک است. حجم بالایی از منابع علمی علوم زمین شامل کتب معتبر، مقالات علمی، اسناد، داده ها و اطلاعات و نتایج آخرین تحقیقات انجام شده به زبان انگلیسی منتشر می شوند و استفاده از این منابع مستلزم آشنایی کامل با زبان انگلیسی تخصصی در گرایشات مختلف آن است.

تاثير اعتبارات بانك كشاورزی در...

مهندس قزل سفلی، دکتر زند و امیرعضدی

مجید عقلمند 0 1400 رتبه مطلب: بدون رتبه

بدون شك بخش كشاورزی یكی از مهمترین قطب های اقتصادی كشور محسوب می گردد و درصد قابل توجهی از شاغلان (یک چهارم جمعیت شاغل کشور) رابه خود اختصاص داده است وسرمایه گذاری و توجه ویژه به این بخش امری اجتناب ناپذیر است چرا كه اقتصاد ایران را باید اقتصادی بر پایه كشاورزی دانست. اقتصاد مبتنی بر كشاورزی است كه امنیت غذایی، توسعه اقتصادی و اشتغال و استقلال كشور را به دنبال خواهد داشت بر كسی پوشیده نیست كه تحقق این امور چه تاثیری در حفظ امنیت ملی، ابعاد سیاسی و اجتماعی دركشور دارد و چه عامل بازدارنده ای در برابر ابرقدرت های جهانی است.

بررسی اشتباهات معنایی درترجمه کتاب پاﺋولوکوﺋیلو

الهام حاجی بابایی

مجید عقلمند 0 1874 رتبه مطلب: بدون رتبه

Translation, as the process of changing one concept and meaning from one language into another one, is typically taken into consideration as a science and plays a significant role in different domains. Considering this importance, assessing and evaluating translated works are also of great importance. In evaluating a translation, it is essential that the fundamental differences between overt and covert translation be taken into account. These two types of translations make qualitatively different demands on translation criticism.

شیوه های آموزش سفال به کودکان با رویکرد آموزشی کودک محور

بهاره حیدری ونیچه، دکتر ایمان زکریایی کرمانی و دکتر مهرنوش شفیعی سرارودی

مجید عقلمند 0 2369 رتبه مطلب: 5.0

از آغاز آفرینش، انسان همیشه توجه خاصی به دو امر داشته است: تعلیم و تربیت و هنر. آدمی همیشه درمعرض یادگیری خواه از طبیعت خواه از انسان بوده است. هنر نیز ریشه در وجود و طینت بشر دارد و انسان گرایش و تمایل طبیعی و ذاتی نسبت به هنر داشته است. از این میان، هنر سفالگری و کار با گل که از نخستین هنرهای بشری می باشد جایگاه و اهمیت ویژه ای دارد. در اثر حاضر، بررسی شیوه های آموزش سفال به کودکان در کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان براساس رویکرد کودک محور در حوزه رشد خلاقیت مورد نظر می باشد.

عوامل موثر بر مدیریت ...

مهندس قزوینه، دکتر زند و دکتر دهیوری

مجید عقلمند 0 1601 رتبه مطلب: بدون رتبه

خشکسالی از جمله بلایای طبیعی است که رخداد آن اثرات زیان باری را بر محیط اکولوژیک وارد می سازد. کشور ایران در یکی ازخشک ترین مناطق دنیا قرارگرفته وکمبود آب یکی از مهمترین موانع در روند توسعه کشاورزی آن به شمارمی رود. اثر حاضر به بررسی عوامل موثر بر خشکسالی و اجرای راهکارهای کشاورزی از دیدگاه کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی استان البرز پرداخته است و اهداف اختصاصی آن شامل: بررسی و اولویت بندی میزان رعایت یا بکارگیری روش های مدیریت خشکسالی در قبل، حین و بعد از وقوع خشکسالی، بررسی عوامل مدیریتی، اقتصادی، آموزشی، تحقیقاتی- پژوهشی، فرهنگی- اجتماعی، زراعی، سیاسی - حمایتی و عوامل فردی موثر برمدیریت خشکسالی و نیز بررسی راهکارهای مدیریت بحران خشکسالی در زمینه کشاورزی در استان البرز بوده است.

عوامل موثر بر کارآفرینی ...

مهندس رشیدی، دکتر زند و دکتر دهیوری

مجید عقلمند 0 1480 رتبه مطلب: بدون رتبه

کار آفرینی چیزی جز شناخت فرصت ها و استفاده بهینه از آن نیست. با وجود اینکه کارآفرینی علم جدیدی است امروزه در تمامی ابعاد توسعه مطرح است. باعنایت به اهمیت بخش تعاون در افزایش اشتغال و به خصوص در تعاونی های کشاورزی و به علت تأثیری که بر رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و کاهش مهاجرت می گذارند، شناخت عوامل موثر بر توسعه مهارت های کارآفرینی و شناسایی موانع و مشکلات این تعاونی ها در خصوص کارآفرینی و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات به وجود آمده ضروری به نظر می رسد. اثر حاضر به شناسايی عوامل مؤثر بر توسعه مهارت های كارآفريني در تعاوني هاي روستايي استان البرز پرداخته  و اهداف اختصاصی آن شامل: بررسی و اولویت بندی میزان مهارت های کارآفرینی در بین اعضاء تعاونی های کشاورزی روستایی و بررسی عوامل روانشناختي، آموزشی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مدیریتی، سیاستگذاری، فنی و  ويژگي هاي فردي مؤثر در توسعه مهارت هاي كارآفريني و نیز بررسی موانع و محدودیت های توسعه مهارت های کارآفرینی در تعاونی های روستایی استان البرز  می باشد.

Architecture glasses to discover codes

Behnam Ghasemzadeh

مجید عقلمند 0 1596 رتبه مطلب: بدون رتبه

Audiences of this book are students of architecture, architects and those who are interested in architecture and its design process. It has a simple look at architectural design aspects during training and after that, process of entering professional working market-which is missing in syllabus of some architecture faculties. Using the term of “Consider”, I intended to share my little, but efficient, experience of education and work with other students and fans of architecture.

The Effect of anxiety on Iranian EFL learners᾽ speaking skill

Ebrahim Fariadyan & Dr Akbar Azizifar

مجید عقلمند 0 1407 رتبه مطلب: بدون رتبه

It goes without saying that speaking skill is necessary for everyone who wants to learn second / foreign languages. Feelings of anxiety and nervousness are common among second/foreign language learners. Different learners with different level of anxiety use different strategies while speaking a foreign language, use of modern communicative language teaching approaches in the English language classrooms have increased the demand to learn good communication skills but existence of such feelings in the learners may prevent them from achieving the desired goal.

Sociology of the Family with a View to Islamic Sources

Author: Dr. Hossein Bostan (Najafi) Translated by: Somaieh Rahimzadeh

مجید عقلمند 0 1297 رتبه مطلب: بدون رتبه

Being the smallest social institution, family has attracted the attention of social thinkers due to the special significant place it occupies. On the one hand, the mutual effect between family and other sections of society, and on the other hand, its survival throughout ages and centuries have driven many thinkers to study it using different approaches. Apart from the religious, ethical, philosophical and legal approaches dominant in the past, there has been a growth of historical, anthropological, psychological and social approaches to family since the 19th century.

تحلیل شاخص های پاسخگویی در مدیریت بحران

عثمان حسینی

مجید عقلمند 0 1521 رتبه مطلب: بدون رتبه

بحران پدیده ای است که بر اثر تلاش های انسان و یا طبیعت در یک بازه ی زمانی کوتاه مدت، زندگی انسانها را دگرگون می کند و در صورتی که مدیریتی محلی و مرکزی آمادگی های لازم برای مقابله با این پدیده ناگهانی را نداشته باشند باعث تلفات جانی و مالی می شود. بعلاوه، نظام های اجتماعی در معرض بحرانهای متعدد و متنوعی قرار دارند که با شدت و ضعف متفاوت، گاه کلیت و موجودیت نظام اجتماعی را تهدید می کنند و گاه جریان عادی امور را مختل می سازند. بی تردید جوامعی در برابر بحرانها موفق ظاهر می شوند که بتوانند تمام ظرفیت های بالقوه و بالفعل خود به شکل مناسب، معطوف به مقابله اثر بخش با وضعیت بحرانی کنند و از سهل انگاری و ساده انگاری تقدیر گرایانه اجتناب ورزند. مهمترین تلاشهای انسانی جهت مقابله با بحران، برنامه ریزی قبل از بحران و بکارگیری آن در هنگام رخداد و بعد از آن می باشد که باعث کاهش مشکلات ناشی از بحران می شود. این مورد نیاز به برنامه ریزی دقیق واستفاده از تمامی امکانات دارد.

آموزش مثبت نگری و اثر آن بر بهزیستی زنان سالمند

سرور مداحی

مجید عقلمند 0 1439 رتبه مطلب: بدون رتبه

دانشمندان علم روانشناسی معتقدند که سالمندی عبارت است از مرحله ای منحصر به فرد از زندگی انسان که دارای ویژگی های روانی مشخصی است که در قالب حالتی از فروپاشی خودنمایی می کند و امکانات سازگاری روانی و اجتماعی فرد را در بر می گیرد، بنابر این قدرت به کارگیری توانمندی های جسمی و عقلی جهت رویارویی با فشارهای زندگی را در وی به اندازه ای کاهش می دهد که پرداختن کامل به نیازمندی های محیطی غیر ممکن می گردد و یا حتی دستیابی به حد متوسطی از تأمین نیازمندی های مختلف امکان پذیر نخواهد بود. یکی از فراگیرترین بیماری‌های این دوران، تفکر منفی است. تفکر منفی بیماری خطرناکی است که ذهن، احساسات و جسم انسان را مبتلا می سازد. افکار منفی، پرخاشگری، اضطراب، خشم، عصبیت، خستگی را بوجود می آورد؛ بالعکس افکار مثبت موجب خوش بینی، امیدواری، آرامش خاطر، دلگرمی و مهر و محبت می شود. امروزه با وجود پيشرفت هاي علمي چشمگيری که در زمينه هاي روانپزشکي و روان درماني به وجود آمده است ملاحظه مي گردد که بعضي از صاحب نظران برجسته نياز به مذهب در بهداشت رواني و روان درماني را امری ضروری و مهم می دانند و عقيده دارند که اعتقادات مذهبي و توکل به خدا موجب تسکين و بهبودي سريعتر آلام و مشکلات رواني مي شود.  

RSS
جستجو در سایت دانشیار
خدمات دانشیار

آموزش چاپ مقاله ISI

نشر دانشیار