X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI در دانشیار

 

موضوع پایان نامه زبان و زبان شناسی

موضوع پایان نامه زبان و زبان شناسی

زبان شناسی
1.    مقایسة توان شبیه‌سازی ادراکی در کودکان مبتلا به اختلال ویژة خواندن و کودکان طبیعی از دیدگاه شناخت جسمی‌شده
2.    بررسی انضمام در فارسی بر اساس صرف توزیعی
3.    بررسی همبسته‌های آکوستیکی ریتم گفتار زبان فارسی با تمرکز بر تمایزات میان‌گوینده
4.    نقش عوامل صوتی در ایجاد تمایز معنایی بین افعال ماضی ساده و ماضی نقلی فارسی
5.    تعامل افعال ایستا و نمودهای دستوری در زبان فارسی؛ رویکردی نقش‌گرا
6.    کاوشی در ابعاد شناختی، فرهنگی و بافتی ضرب‌المثل‌های نمادین گویش دلواری با استفاده از انگارة آمیختگی مفهومی بسط‌یافتة آندرسون (2013)
7.    بررسی واج‌شناختی مشتقات پرسش‌واژۀ «کو؟»
8.    ابعاد معنایی نقش‌نمای گفتمانی«آخه» در بیان روابط علّی از منظر (بین)ذهنی‌شدگی
9.    مؤلفه‌های مؤثر بر تعیین نوع نمود واژگانی فعل در گویش لکی دره‌شهر
10.    کل‌کل به‌مثابه آیین تعاملی رابطه‌ای: مطالعه موردی کل‌کل در برنامه دورهمی
11.    بررسی ویژگی های معنایی دوگان ساخت های گویش لری دهلرانی بر اساس نظریه تصویرگونگی
12.    تحلیل فراگفتمان‌های تعاملی در خطبه‌های نهج‌البلاغه
13.    چندمعنایی واژه‌های پیچیدۀ مختوم به «نامه» در چارچوب صرف ساختی
14.    بررسی رابطه ی سن و جنسیت با شیوه‌ی بیان کنش گفتار شکایت در زبان فارسی
15.    تحلیل بهینگی فرایندهای وقف قرآن
16.    استعاره های عمدی در متون خبری زبان فارسی
17.    معرفی شیوه های تحلیل یادداشتهای خودکشی و بررسی موردی چندنمونه یادداشت کوتاه فارسی
18.    تحلیل گفتمان موضوعی نهج البلاغه در باب معرفت شناسی عدالت
19.    تحلیل عبارات احتیاط‌آمیز در پیکره زبانی آکادمیک فردوسی: مقایسه‌ی دو حوزه علوم انسانی و علوم پایه
20.    واکاوی برخی ویژگی‌های سبکی مترجمان ادبی ایران در یک قرن اخیر
21.    خلاقیت ادبی و زبان‌شناسی شناختی: سنجش زیبایی‌شناسانۀ شعر «قایق کاغذی» گروس عبدالملکیان بر پایۀ نظریۀ هم‌آمیزی مفهومی
22.    بررسی ساخت هجا در گویش مشهدی بر اساس نظریه‌ی همخوان- واکه
23.    شفافیت معنایی و پردازش اسامی مرکب: شواهدی از بیماران زبان‌پریش ناروان فارسی‌زبان
24.    شفافیت معنایی و پردازش اسامی مرکب: شواهدی از بیماران زبان‌پریش ناروان فارسی‌زبان
25.    بحثی در باب چپ‌نشانیِ1 فارسی و چالش‌های نظری آن برای دستور نقش و ارجاع
26.    ماهیت زمان حال در زبان فارسی
27.    تحلیل انتقادی شناختی مجاز در سرخط‌های انتخاباتی روزنامه‌های ایران
28.    بررسی مقوله های نمود و زمانِ فارسی در قالب هندسۀ مشخصه ها
29.    مطابقه، ساخت اطلاع و مفعول‌نمائی افتراقی در کردی کلهری
30.    مقایسۀ همخوان‌های سایشی و انسدادی در خوشه با توالی آنها در مرز ترکیب بر اساس محل تولید و اندام‌های تولید فعال

Print
42 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

درباره دانشیار

سال 1388را می توان آغاز فعالیت گروه دانشیار در زمینه تحقیق و پژوهش دانست. ایجاد تغییر و شرایطی بهتر، قرار دادن پژوهشگران برمسیری آسان تر، آموزش، راهنمایی و مشاوره و حذف محدودیت‌ها، تحریم ها و هر آنچه مانعی جهت رشد علم ایجاد می کند، اهداف، آرمان و دلیلی است که باعث راه اندازی دانشیار شد. در دانشیار مشاور و راهنما هستیم و سعی داریم اطلاعات ارزشمندی را منتشر سازیم. اطلاعاتی که باعث تسریع پروسه تحقیق و پژوهش شود. خدمات تخصصی بسیاری در دانشیار ارائه می گردد. این خدمات به صورت ویژه به محققین، پژوهشگران و اعضای هیات علمی ارائه می شود.   ادامه مطلب

عضویت در خبرنامه

دی ان ان