X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI

راه های ارتباطی با دانشیار

چاپ مقاله ISI بصورت رایگان

چاپ مقاله ISI بصورت رایگان

دریافت تخفیف از مجله

 

چاپ مقاله ISI بصورت رایگان

مقاله ای توسط دانشیار به یکی از مجلات ISI دارای ضریب تاثیر که توسط انتشارت Taylor & Francis چاپ می شود، ارسال گردید. سیستم این مجله بصورت open access است. هزینه دریافتی آن 1600 دلار بود که این مبلغ پس از داوری مقاله و اخذ پذیرش، دریافت می گردید.

در هنگام ثبت نام از سردبیر مجله خواسته شد که هزینه چاپ مقاله را به 300 دلار کاهش دهد، زیرا نویسنده اصلی این مقاله دانشجوی دکتری است و توانایی پرداخت چنین مبلغی را ندارد.

ایمیل زیر امروز از سوی سردبیر مجله دریافت گردید. ایشان درخواست ما را پذیرفتند و جالب تر اینکه کلا هزینه چاپ مقاله حذف شد و به این ترتیب این مقاله پس از طی نمودن پروسه داوری بصورت رایگان چاپ خواهد می گردد.

دریافت تخفیف از مجله ISI و چاپ مقاله بصورت رایگان

 

 

شما نیز می توانید مقالات خود را به دانشیار بفرستید تا در گام اول ترجمه شود و سپس به مجلات معتبر ISI ارسال گردد.

نویسنده: مجید عقلمند (مدیر دانشیار)

Print
8880 رتبه بندی این مطلب:
3/4
دی ان ان