X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI موسسه چاپ مقاله دانشیار

 

نحوه داوری مقاله در مجله ISI

نحوه داوری مقاله در مجله ISI

 


نحوه داوری مقاله در مجله ISI 

ایمیل خود را باز می کنید و درخواستی را می بینید که از سوی دفتر یک مجله ارسال شده است. از شما خواسته اند داوری یک مقاله علمی را برعهده گیرید. عنوان و چکیده مقاله را می خوانید و در صورتیکه با زمینه تحقیقاتی شما همخوانی داشته باشد داوری را می پذیرید.
 به منظور پذیرش داوری بر روی لینک ارسالی کلیک می کنید. سپس ایمیل دیگری را دریافت خواهید کرد که حاوی متن تشکر از پذیرفتن داوری و نام کاربری و رمز عبور جهت وارد شدن به سیستم داوری است.

نحوه داوری مقاله
جهت داوری مقاله به ترتیب زیر عمل کنید.
ابتدا به سایت مجله وارد شوید. نام کاربری و رمز عبور را در قسمت های مربوطه بنویسید و بر روی Reviewer Login  کلیک کنید (تصویر 1 - فلش آبی).

نحوه داوری مقاله در مجله ISI

تصویر 1

یک مقاله جهت داوری وجود دارد. بر روی Pending Assignments کلیک کنید.
 

نحوه داوری مقاله در مجله ISI

تصویر 2
 

اطلاعات مربوط به جدول تصویر شماره 3 حذف شده است. در ستون های مختلف جدول اطلاعات مربوط به مقاله ذکر می گردد. شماره داور، شماره مقاله، نوع مقاله، عنوان مقاله، تاریخ دعوت داور، تاریخ پذیرش داوری، موعد داوری و روزها باقی مانده تا موعد داوری اطلاعاتی است که در این جدول ارایه می گردد.
 

نحوه داوری مقاله در مجله ISI

تصویر 3
 

ابتدا باید فایل مقاله را دریافت نمایید. به این منظور بر روی Action Links و سپس بر روی View Submission کلیک کنید (تصویر 4).
در صورت بررسی مقاله می توانید با کلیک بر روی Submit Recommendation وارد صفحه ارسال نتیجه داوری شوید.
 

نحوه داوری مقاله در مجله ISI

تصویر 4
 

در این صفحه (تصویر 5) باید یکی از چهار گزینه بالای صفحه را انتخاب نمایید. پذیرش، نیاز به اصلاح کم، نیاز به اصلاح زیاد و رد مقاله از گزینه های بالای صفحه است.
 

نحوه داوری مقاله در مجله ISI

تصویر 5
 

در تصویر 6 سوالاتی نوشته شده است که باید به آنها پاسخ دهید. این سوالات در هر مجله متفاوت است.
 

نحوه داوری مقاله در مجله ISI

تصویر 6
 

در صورتیکه لازم است مواردی را به نویسنده منتقل کنید می توانید پیام خود را قسمت هایی که به همین منظور ایجاد شده اند بنویسید (تصویر 7).
شما پاسخ خود را با انتخاب گزینه های بالای صفحه و پاسخ به سوالات داده اید، اما در صورتیکه می خواهید نکته ای را مستقیما به سردبیر  انتقال یا گزارش دهید، پیغام خود را در قسمت مربوط به آن بنویسید (تصویر 7).
در پایان بر روی ذخیره و ارسال نامه کلیک کنید.
 

نحوه داوری مقاله در مجله ISI

تصویر 7
 

قبل از داوری مقاله باید تمامی اطلاعات لازم در خصوص سیاست های داوری مجله مطالعه شود.  این اطلاعات از بخش Reviewer guidelines قابل مشاهده است. این مجله زیر نظر انتشارات الزویر چاپ می شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه داوری به بخش Elsevier for reviewers مراجعه نمایید.
 
نویسنده: دکتر مجید عقلمند (مدیر دانشیار)

 

Print
5962 رتبه بندی این مطلب:
4/6
دی ان ان