X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI موسسه چاپ مقاله دانشیار

 

موضوع پایان نامه هنرهای تجسمی

هنرهای تجسمی
1.    ارزیابی برنامه درسی کارشناسی هنر اسلامی و ارائه الگوی بهینه‌سازی از منظر کارآفرینی
2.    نگاهی نو به سنگ‌نگاره‌ی کُرنگان
3.    مطالعه‌ جریان حسی- ادراکی در نظام گفتمانی کتاب تصویری‌تالیفی درخت سرخ
4.    ارائه نظام زیبایی‌شناسی فلسفی- حکمی در معماری اسلامی
5.    واکاوی مسئله شمایل‌نگاری در هنر اسلامی در چیستی شمایل‌نگاری مکتوب
6.    تحلیل رابطه کهن الگوی شر با مفهوم گروتسک در نگاره‌‌های البلهان ابومعشر بلخی بر اساس رویکرد کایزر
7.    پژوهشی در نقاشی های هنرمندان زن دهه نود ایران به میانجی مفهوم مازاد معنا در نظم نشانه ای ژولیا کریستوا
8.    خلاقیت شـناسی تطـبیقی: مطالعة تطبیقیِ فراتحلیلی نظریات شناخت خلاقیت
9.    تداوم رابطه نماد و نوشتار در هنرهای اسلامی و گرافیک معاصر ایران با تمرکز بر نظریه بینامتنیت ژنت
10.    قراین در آرایه‌های معنوی تبلیغات چاپی (جامعه مطالعه: تبلیغات چاپی جایزه‌ کلایو در 2007- 2016)
11.    شناسایی و ارزیابی مولفه های هنر عمومی موثر در خلق تجربه های دموکراتیک دهه 80 (نمونه موردی : بوستان آب و آتش شهر تهران)
12.    اثربخشی طراحی مثبت در طراحی ظروف غذاخوری برای زوج های جوان ایرانی
13.    نیازسنجی در خصوص الزامات طراحی وسیله کمک آموزشی برای کودکان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی
14.    بازخوانی نقش و جایگاه رستم در کاشی‌نگاره‌های عصر قاجار (با نگاهی بر سردر گذرگاه‌ها، بناها و نمونه‌های واحد)
15.    بررسی خوانش تکوینی در مطالعه آثار طراحی گرافیک معاصر ایران (مطالعه موردی: طرح جلد رمان «نان سالهای جوانی»)
16.    برگرفتگی های نو از نگارگری در دو اثر یعقوب امدادیان بر مبنای جایگشت ژرار ژنت
17.    تأثیر هنجارهای حاکم بر تصویرسازی عاشورایی (مطالعه موردی: تصویرسازی میرزا علیقلی خویی از مجلس قصاصِ اشقیای کربلا به‌وسیلۀ مختار ثقفی در طوفان‌البکاء)
18.    بررسی عوامل موثر بر تفکر شهودی طراحان در فرایند طراحی
19.    مطالعه تطبیقی وجوه تشابه و افتراق اساطیر الأولین و موجودات مابعدالطبیعی در اندیشه اسلامی، در منتخبی از نسخ مصور معراج نامه
20.    مطالعه ی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته ی صنایع دستی دانشگاه هنر براساس آیین نامه های مصوب دانشگاه؛ مورد پژوهی: پایان نامه های داوری شده از مهرماه 1391 تا مهرماه 1396
21.    سیر تکامل تصاویر عوج بن عنق در نگارگری ایران (سده‌های هفتم تا دهم هجری)
22.    واکاوی نقش خط بدنه در ایجاد لحن و شخصیت در تایپ‌فیس‌های فارسی
23.    گونه شناسی مهرهای سده‌های نخستین اسلامی در موزه ملی ایران
24.    صورت بندی نقد هنرهای تجسمی در دهه 1390 در ایران
25.    بررسی فرایند مرمت تابلوی قدیس سباستیانو اثر رافائلو سانتسیو، براساس آراء چزاره برندی
26.    بررسی پنج نگاره از شاهنامۀ ایلخانی بر اساس چهارچوب نظریۀ کهن‌الگویی کارل‌گوستاو یونگ
27.    خوانش بدن در نقاشی های پیکاسو با مفاهیم فلسفی دلوز
28.    تنوع نگرش در طراحی پرندگان (قرن4 تا 7 ه.ق) در سفالینه های تبرستان، جرجان و دیلمان
29.    بررسی و تحلیل هنر خودآموختگان و زمینه های ورود آن به دنیای هنر بر مبنای آراء آرتوردانتو
30.    تحلیل مبانی نظری اسطوره‌نگاری‌ در تمدن‌های کهن بر مبنای رهیافت آگاهی اسطوره‌ای ارنست کاسیرر (مطالعه موردی: میان‌رودان)
31.    ‌کاربرد گرافیک تعاملی در شهرها با نگاه به نظریه های «جان فیسک» (با رویکرد فرهنگ توسعه‌ی محیط زیست)

Print
73 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
دی ان ان